Writing Rules

Makalelerin aşağıdaki kurallara göre oluşturulmuş olması gerekmektedir.

Makale, şablona uygun olarak teslim edilmelidir. (dosya indirme için tıklayınız.)

Yazılar: Özet, abstract, şekil ve tablo yazıları ve kaynaklar da dâhil 6.000 (altı bin) sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca görüş ve araştırma özetleri için 2000-2500 kelime olmalıdır. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle ya da tek tırnak içinde yazılmalı, her ikisi de aynı anda kesinlikle kullanılmamalıdır. Yazılar word formatında DergiPark sistemine yüklenmelidir. 

Görseller: Yazı içerisindeki görsellerin adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır. Dergi yayın kurulu, teknik olarak problemli ya da düşük kaliteli resim dosyalarını yeniden talep edebilir ya da makaleden tümüyle çıkartabilir. Kaynak olarak kullanılacak görüntülerin kalitesinden ve yayımlanıp yayımlanmamasından yazar(lar) sorumludur.

Şekil, çizelge ve resimlerin kullanıldığı sayfa sayısı 10’u geçmemeli, işgal ettikleri alan yazının üçte birini aşmamalıdır. 

Dipnot kaynak göstermek için kullanılmamalı, dipnot kullanımına yalnızca açıklayıcı ek bilgileri için başvurulmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir. Dipnotlarda kaynak göstermek için, metin içi kaynak gösterme yöntemleri kullanılmalıdır.

Alıntı ve Göndermeler/Atıflar: Referanslar, APA son sürümü (7.sürüm) referans sistemini takip etmelidir. APA başvuru stili klavuzunun ayrıntıları için lütfen bakın:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/author-date 

Kaynakça: Metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki örneklere göre yazılmalıdır. APA başvuru stili klavuzu için bakınız: 

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf 

Yazıların Gönderilmesi:

Yukarıda belirtilen ilkelere ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazılar, verilen şablona uygun olarak DergiPark sistemi üzerinden gönderilir.

Kapak yazısı (Editöre mektup), makale yazar [lar]ı tarafından derginin editörüne hitaben kaleme alınan ve makalenin literatüre hangi yönleriyle katkı sağlayacağını kısa ve öz biçimde vurgulayan bir açıklama metnidir. 

Çevirisi yapılmış makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için özgün metinlerin ve makale sahibinden (asıl yazar veya hak sahibi yayınevi) izin yazılarının da gönderilmesi zorunludur.

Ön inceleme ve hakem değerlendirmesi doğrultusunda geliştirilmek ve/veya düzeltilmek üzere yazarlarına geri gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapılarak en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılır.