Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimiz makalelerin değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında herhangi bir ücret talep etmemektedir.