Journal Boards

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Ahmet KESİK, Rektör, İstanbul Gedik Üniversitesi adına


Yönetici

Gülperen KORDEL,  İstanbul Gedik Üniversitesi


Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mehmet Zafer AKDEMİRDekan V. , İstanbul Gedik Üniversitesi


Editör

Doç. Dr. Özlem BELİR, İstanbul Gedik Üniversitesi


Yardımcı Editörler

Dr. Öğr. Ü. Anday TÜRKMEN, İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğr. Gör. Duygu ÇIBUK, İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğr. Gör. Özgün ÖZBUDAK, İstanbul Gedik Üniversitesi


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Nezih Recep Aysel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Hayriye Koç Başara, İstanbul Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Adile Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi
Prof. Süleyman Aydan Belen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Süreyya Çakır, İstanbul Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Meryem Birgül Çolakoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. İpek Fitoz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Funda Gün, Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz İncedayı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Derya Oktay, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Feride Önal, Fenerbahçe Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Önder, İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Şengül Yalçınkaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Şen Yüksel, Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Oya Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Yavuz Irmak, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Doç. Dr. Tan Kâmil Gürer, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Almula Köksal Işıkkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Handan Özsırkıntı Kasap, Maltepe Üniversitesi
Doç. Dr. Bora Yerliyurt, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gül Deniz Dokgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Damla Altuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Nihan Yarmacı Güvenç, İstanbul Gedik Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Erkan Bursa, İstanbul Gedik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil, İstanbul Gedik ÜniversitesiAlan Editörleri

Görsel İletişim Tasarımı

Prof. Namık Kemal SARIKAVAK, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL, İstanbul Gedik Üniversitesi


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi Candan AYLA, İstanbul Gedik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Merve KARAOĞLU CAN, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YILDIZ, İstanbul Gedik Üniversitesi


Mimarlık

Doç. Dr. Özlem BELİR, İstanbul Gedik Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar ERKAN BURSA, İstanbul Gedik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi S. Duygu KOLBAY, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dil Editörleri

Türkçe Dil Editörü

Arş. Gör. N. Dilge MUTLU, İstanbul Gedik Üniversitesi

Şafak ÇELİK, İstanbul Gedik Üniversitesi

İngilizce Dil Editörü

Doç. Dr. Pınar ERKAN BURSA, İstanbul Gedik Üniversitesi