Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tamamen Yenilenebilir İlk Güneş Enerjili Yapı Örnekleri: Masdar Şehri ve Masdar Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Kampüsü

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 163 - 178, 28.12.2020

Öz

Evrensel bir problem olarak karşımıza çıkan enerji talebinin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem teşkil etmektedir. Buna bağlı olarak temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerindeki bilimsel araştırmalar hız kazanmıştır. Mevcut enerji kaynaklarının varlığı tek başına yeterli değildir. Ayrıca bu enerji kaynaklarının potansiyeli, çevre ve iklimle olan uyumu, maliyeti ve devamlılığı gibi parametreler dikkate alınmalıdır. Bu parametreler ışığında enerji kaynaklarının “yenilenebilir” ve “sürdürülebilir” oluşu önem arz etmektedir. Gelişen teknoloji ile çevresel ve iklime duyarlı mimari tasarımların insan hayatına olumlu katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Sürdürülebilir mimari; estetik, çevresel, sosyal, politik ve etik değerlerin bir kombinasyonudur. Bu yapıların bir diğer önemli özelliği de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslenmesi ve özellikle bulunduğu yerde mevcut olan enerjiyi etkin biçimde kullanmasıdır. Bu çalışmada enerji performansının arttırılmasına yönelik binalarda uygulanan pasif bina tasarım sistemlerinin sürdürülebilir mimari ilkeleri ile bütüncül değerlendirilmesi bağlamında, Abu Dhabi’de bulunan Masdar Şehri ve kentin içinde yer alan Masdar Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Kampüsü araştırma alanı olarak incelenmiştir.

Destekleyen Kurum

İzmir kavram meslek yüksekokulu

Teşekkür

Çalışmamım temelinin oluşturması ve değerli fikirleriyle yol göstermesinden ötürü değerli hocam Doç.Dr.Dilay Güney'e teşekkürü bir borç bilirim.

Kaynakça

 • Buletti, N. (2011). An analysis of Masdar City’s communication strategy Using speech act theory to go beyond the corporate façade. University of Friburg, Faculty of Science, Geosciences Department, pp:26.
 • Daniel E. Williams, F. (2007). Sustainable Design, Ecology, Architecture and Planning. John Willy, pp:2.
 • Fred A. Stitt. (1999). Ecological Design Hand book. McGraw-Hill, New York, p:33.
 • Gavin J.(2009).“Taking the Lead on Clean Energy.” MEED: Middle East Economic Digest pp: 40-41.
 • Hodson M. and Marvin S.(2010). “Urbanism in the Anthropocene: Ecological Urbanism or Premium Ecological Enclaves?” City, pp: 298-313.
 • Kanan, N. Ö. (2010). Ekolojik Mimarlıkta Mimari Bütünleşmenin 1990 Yılı Sonrası Ken Yeang ve Norman Foster‟ın Yapıları Özelinde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Manghnani, N., & Bajaj, K. 2014. Masdar City: A Model of Urban Environmental Sustainability, Journal of Engineering Research and Applications, 4(10), 38-42.
 • Nambiar, S., Gonchar, J. (2011). Masdar Institute, Architectural Record, P.130, New York.
 • Palmer, R. (2010). The Masdar İnstute the use of GRC in Sustainable Construction, Foster+Partners, GRC.
 • Schuler, M. (2009). Requirements for CO2 neutral buildings and cities from microclimate to the facade, The future envelope 2: Architecture-Climate-Skin, U. Knaack and T. Klein (Eds.) IOS Press, pp: 131-137.
 • URL (1). What is Masdar City. 2011. Masdar City. <http://www.masdarcity.ae/en/27/what-ismas- dar-city>. Erişim tarihi: 15.04.2020.
 • URL (2).Masdar city official website. 2008. http://www.masdarcity.ae/en/30/sustainability-and-the-city/, Accessed March 2012 Erişim tarihi: 17.04.2020.
 • URL (3).“Knowledge Center.” 2010. Masdar Inst. of Science and Technology. <http://www.masdar. ac.ae/campus/KnowledgeCenter.php>. Erişim tarihi: 16.04.2020.
 • URL (4). Hopwood, D. 2010.Abu Dhabi’s Masdar plan takes shape, Renewable Energy Focus Magazine/1, 18-23 p. <www.renewableenergyfocus.com/blog/user/davidhopwood>. Erişim tarihi: 18.04.2020.
 • URL (5) https://www.ku.ac.ae/institute/masdar-institute. Erişim tarihi: 19.11.2020.
 • URL (6)https://www.archdaily.com/91228/masdar-institute-foster-partners. Erişim tarihi: 19.11.2020
 • URL(7) SMA United Arab Emirates Masdar City, https://www.sma.de/fileadmin/content/global/Products/Documents/Referenzanlagen/EN_Masdar.pdf.Erişim tarihi: 20.11.2020.
 • URL (8)https://www.albawaba.com/masdar-city%E2%80%99s-solar-power-plant-net-exporter-energy-uae-377682.Erişim tarihi: 21.11.2020.
 • URL (9)https://es.wikiarquitectura.com/edificio/instituto-masdar/.Erişim tarihi: 19.11.2020.
 • URL (10) https://www.flickr.com/search/?text=Masdar%20City. Erişim tarihi: 19.11.2020.

First Completely Renewable Solar Energy Building Examples: Masdar City and Masdar Science and Technology Institute Campus

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 163 - 178, 28.12.2020

Öz

The use of renewable energy sources is important to ensure the demand for energy, which is a universal problem. Accordingly, scientific research on clean and sustainable energy sources has gained momentum. The existence of energy sources alone is not enough. In addition, parameters such as the potential of these energy sources, their compatibility with the environment and climate, cost and continuity should be taken into account. In light of these parameters, it is important that energy sources are “renewable” and “sustainable”. It is observed that environmental and climate-sensitive architectural designs contribute positively to human life with developing technology. Sustainable architecture is a combination of aesthetic, environmental, social, political and ethical values. Another important feature of these structures is that they are fed with renewable energy sources, and they effectively use the energy available, especially where they are located. In this study, Masdar City in Abu Dhabi and Masdar Institute of Science and Technology Campus in the city were examined as a research area in the context of sustainable architectural principles and holistic evaluation of passive building design systems applied in buildings aimed at increasing energy performance.

Kaynakça

 • Buletti, N. (2011). An analysis of Masdar City’s communication strategy Using speech act theory to go beyond the corporate façade. University of Friburg, Faculty of Science, Geosciences Department, pp:26.
 • Daniel E. Williams, F. (2007). Sustainable Design, Ecology, Architecture and Planning. John Willy, pp:2.
 • Fred A. Stitt. (1999). Ecological Design Hand book. McGraw-Hill, New York, p:33.
 • Gavin J.(2009).“Taking the Lead on Clean Energy.” MEED: Middle East Economic Digest pp: 40-41.
 • Hodson M. and Marvin S.(2010). “Urbanism in the Anthropocene: Ecological Urbanism or Premium Ecological Enclaves?” City, pp: 298-313.
 • Kanan, N. Ö. (2010). Ekolojik Mimarlıkta Mimari Bütünleşmenin 1990 Yılı Sonrası Ken Yeang ve Norman Foster‟ın Yapıları Özelinde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Manghnani, N., & Bajaj, K. 2014. Masdar City: A Model of Urban Environmental Sustainability, Journal of Engineering Research and Applications, 4(10), 38-42.
 • Nambiar, S., Gonchar, J. (2011). Masdar Institute, Architectural Record, P.130, New York.
 • Palmer, R. (2010). The Masdar İnstute the use of GRC in Sustainable Construction, Foster+Partners, GRC.
 • Schuler, M. (2009). Requirements for CO2 neutral buildings and cities from microclimate to the facade, The future envelope 2: Architecture-Climate-Skin, U. Knaack and T. Klein (Eds.) IOS Press, pp: 131-137.
 • URL (1). What is Masdar City. 2011. Masdar City. <http://www.masdarcity.ae/en/27/what-ismas- dar-city>. Erişim tarihi: 15.04.2020.
 • URL (2).Masdar city official website. 2008. http://www.masdarcity.ae/en/30/sustainability-and-the-city/, Accessed March 2012 Erişim tarihi: 17.04.2020.
 • URL (3).“Knowledge Center.” 2010. Masdar Inst. of Science and Technology. <http://www.masdar. ac.ae/campus/KnowledgeCenter.php>. Erişim tarihi: 16.04.2020.
 • URL (4). Hopwood, D. 2010.Abu Dhabi’s Masdar plan takes shape, Renewable Energy Focus Magazine/1, 18-23 p. <www.renewableenergyfocus.com/blog/user/davidhopwood>. Erişim tarihi: 18.04.2020.
 • URL (5) https://www.ku.ac.ae/institute/masdar-institute. Erişim tarihi: 19.11.2020.
 • URL (6)https://www.archdaily.com/91228/masdar-institute-foster-partners. Erişim tarihi: 19.11.2020
 • URL(7) SMA United Arab Emirates Masdar City, https://www.sma.de/fileadmin/content/global/Products/Documents/Referenzanlagen/EN_Masdar.pdf.Erişim tarihi: 20.11.2020.
 • URL (8)https://www.albawaba.com/masdar-city%E2%80%99s-solar-power-plant-net-exporter-energy-uae-377682.Erişim tarihi: 21.11.2020.
 • URL (9)https://es.wikiarquitectura.com/edificio/instituto-masdar/.Erişim tarihi: 19.11.2020.
 • URL (10) https://www.flickr.com/search/?text=Masdar%20City. Erişim tarihi: 19.11.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nazlı Ece GEYİK 0000-0003-4142-1605

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 23 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA GEYİK, N. E. (2020). Tamamen Yenilenebilir İlk Güneş Enerjili Yapı Örnekleri: Masdar Şehri ve Masdar Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Kampüsü. Modular Journal, 3(2), 163-178.