Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yapıt Çözümlemesi olarak Tûba İnal’in Figür Heykeli ve Tarihsel Referanslarla Karşılaştırmalar

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 22 - 32, 31.12.2018

Öz

Çalışmada Tûba İnal’in figür heykelinin yapıt çözümlemesi yapılmıştır. İlk olarak çalışma kapsamında; heykeltraş hakkında bilgilere, figür heykel ile ilgili sanatçının yorumu ve bakış açısına ve heykelinin yer aldığı Figürler ve Sayfalar Sergisi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında eserin genel özellikleri anlatılmıştır. Daha sonra, heykelin biçimsel analizi (geometrisi ve kompozisyonu) yapılmış ve heykelin biçim dili de tartışılmıştır. Ayrıca, heykelin anlattığı düşünceler de yorumlanmıştır. Son olarak, Tûba İnal’in figür heykeli; tarihsel referanslardan Milo Venüsü heykeli, Soyut sanat yaklaşımı, Kübizm sanatı, Pablo Picasso’nun ve Alberto Giacometti’nin heykelleri ve Art Nouveau dönemi heykelleri ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu tarihsel referanslarla, Tûba İnal’in figür heykelinin ortak ve farklı özellikleri incelenmiş ve yorumlanmıştır. 

Kaynakça

 • Bilge, N. (2000). Modern ve soyut heykelin doğuşu 1900-1950, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi: 61.
 • Cirlot, C. E. (1971). A dictionary of symbols, London: Routledge & Kegan Paul: 305-306, <http://www.aids 3d.com/Dictionary%20of%20Symbols.pdf>, (06.03.2010).
 • Erzen, J. N. (2008). Soyut sanat. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Yem Yayınları, cilt 3: 1432.
 • Germaner, A. T. (2008). Heykel sanatı. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Yem Yayınları, cilt 2: 680.
 • Giacometti, A. (1947). Man Pointing, http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=5142&tabview=work (16.03.2010).
 • İpşiroğlu, N. ve İpşiroğlu, M. (2009). Sanatta devrim, İstanbul: Hayalbaz: 26.
 • İskender, K. (2008). Figür. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Yem Yayınları, cilt 1: 517.
 • Kayaoğlu, T., Tûba’nın mermer kadınları. (2004, 28 Mart). Radikal Gazetesi, <http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=r2&haberno=3259>, (06.03.2010).
 • Lynton, N. (2009). Modern sanatın öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi:195.
 • Meydan Larousse. (1969). Büyük Lugat ve Ansiklopedi, İstanbul: Sabah Yayınları, cilt 18: 247.
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2015). Sanat ve kavram terimleri sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi: 108, 134, 281.
 • Şenyapılı, Ö. (2003). Otuz bin yıl öncesinden günümüze heykel, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim: 68-71.
 • Tûba İnal Heykel Sergisi: Figürler ve İnsanlar. (10 Mart - 10 Nisan 2004). Sergi Kataloğu, İstanbul: Kare Sanat Galerisi: 12, 21.
 • Tûba İnal: Kısas-ı Enbiya’dan Alıntılar. (1997, Aralık). Sergi Kataloğu, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Wilhelmi, C. (1980). Handbuch der Symbole in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts, Berlin: Safari bei Ullstein: 376.
 • Yılmaz, M. (2006). Modernizmden postmodernizme sanat, Ankara: Ütopya Yayınevi: 45, 77. Url-1, Louvre Museum, Greek, Etruscan, and Roman Antiquities: Hellenistic Art (3rd-1st Centuries BC), Venus de Milo, http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?
 • CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198673237785&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673237785&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500817&baseIndex=0&bmLocale=en (10.03.2010).
 • Url-2, Treadway/Toomey Galleries, http://www.treadwaygallery.com/ONLINECATALOGS/MARCH2006/0501-0600.html (06.03.2010).
 • Url-3, Waddingtons Decorative Art & Design Auctions, <http://decorativearts.waddingtons.ca/articles/style-guide/> (06.03.2010).
 • Url-4, Tûba İnal ile heykel üzerine, <http://lebriz.com/pages/artist.aspx?artistID=473&section=550&lang=TR&exhID=0&periodID=&pageNo=5> (15.10.2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayça BÜYÜKÇINAR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 14 Aralık 2018
Kabul Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Büyükçınar, A. (2018). Yapıt Çözümlemesi olarak Tûba İnal’in Figür Heykeli ve Tarihsel Referanslarla Karşılaştırmalar . Modular Journal , 1 (1) , 22-32 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/42542/514624