Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme: Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresinin Yeniden Canlandırılması

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 12, 31.12.2018

Öz

Mesleki gelişim, yeni ve güncelin araştırılması için önemli bir mekanizma olan mimari proje yarışmaları, mimarlık eyleminin nitelikli ürün elde etme sürecine de ciddi kazanımlar ve katkılar sağlayan bir kurumdur. Mimarlık üretim ortamı içerisinde yeni düşüncelerin gelişmesine, araştırmalara, söylemlere, açılımlara, özgür ve şeffaf bir ortam hazırlayan mimari proje yarışmaları, mimarlık öğrencilerinin eğitim süreci içinde mesleki gelişimleri için oldukça önemli bir araçtır.

“Etkinlik Noktası 2 Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Canlandırma” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi yarışması düzenlenerek bu yapının ve kentsel mekânın kent yaşamına yeniden katılarak öğrencilerden fikir üretmeleri, bu sayede kentin geçmişinde önem taşıyan sanayi yapısının yeniden verilen fonksiyonlarla gelecek kuşaklara aktarılarak farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Endüstriyel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapıların uygun bir işlevle kent yaşamına kazandırılmasının yanında, özgün yapılarının da korunması gerekmektedir.

Kaynakça

  • Arkitera, 1. Ödül, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması, http://www.arkitera.com/proje/9876/1-odul-meneksekibrit- fabrikasi-ve-yakin-cevresi-yeniden-canlandirma-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesiyarismasi, 03 Ocak 2018.
  • Arkitera, 2. Ödül, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması, http://www.arkitera.com/proje/9926/2-odul-meneksekibrit- fabrikasi-ve-yakin-cevresi-yeniden-canlandirma-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesiyarismasi, 03 Ocak 2018.
  • Arkitera, 3. Ödül, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması, http://www.arkitera.com/proje/9915/menekse-kibritfabrikasi- ve-yakin-cevresi-yeniden-canlandirma-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi1, 03 Ocak 2018.
  • Cengizkan, M. (20016). Endüstri Yapılarında Yeniden İşlevlendirme: İş’i Biten Endüstri Yapıları Ne İş’e Yarar? TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Dosya 03 Endüstri Mirası.
  • Erdoğan, D., (2012). Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstri Mirası Olarak Koruma ve Yeniden Kullanım Önerisi, Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Seçer Kariptaş, F., Edirne Erdinç, J., Özkazanç Dinçer, B., (2015). Endüstriyel Mirasın Kentlerdeki Kültürel Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi, 2.nd International Sustainable Buildings Symposium Ankara Türkiye.
  • Gül Köksal, T., Ahunbay Z. (2006). İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri, İtüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım, 5(2).
  • Mimarist, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Şartnamesi, http://www.mimarist.org/menekse-kibrit-fabrikasive- yakin-cevresi-yeniden-canlandirma-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi/, 03 Ocak 2018.
  • Mimarist, Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Raporu, http://www.mimarist.org/menekse-kibrit-fabrikasi-veyakin- cevresi-yeniden-canlandirma-ulusal-ogrenci-mimari-fikir-projesi-yarismasi-sonuclandi/, 03 Ocak 2018.
  • Önal, F., Gökmen H., Aysel N. (2015). Öğrenci Yarışmalarının Mimarlık Eğitimindeki Yeri, Bildiri Sunumu, Mimarlık Eğitim Kurultayı,12-13.
  • T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Feride ÖNAL> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Özgün ÖZBUDAK>
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7570-9661
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 15 Aralık 2018
Kabul Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1Sayı 1

Kaynak Göster

APA Önal, F. & Özbudak, Ö. (2018). Mimari Fikir Projesi Öğrenci Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme: Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresinin Yeniden Canlandırılması . Modular Journal , 1 (1) , 1-12 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/42542/514608