Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Nihat Akkuş, Rektör, İstanbul Gedik Üniversitesi adına


Yönetici

Gülperen Kordel,  İstanbul Gedik Üniversitesi


Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Can BilgiliDekan V. , İstanbul Gedik Üniversitesi


Editör

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir, İstanbul Gedik Üniversitesi


Yardımcı Editörler

Öğr. Gör. Duygu Çıbuk, İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğr. Gör. Özgün Özbudak, İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğr. Gör. Anday Türkmen, İstanbul Gedik Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Onur Altan, İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Işık Aydemir,   İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. A. Nuray Bayraktar,  Başkent Üniversitesi

Prof. Süleyman Aydan Belen,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Süreyya Çakır,  İstanbul Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Birgül Çolakoğlu,  İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İpek Fitöz,   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz İncedayı,   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Derya Oktay,   Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Önder,  İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Feride Önal, Fenerbahçe Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan,   Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı,   Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu,  İstanbul Gedik Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Zafer Akdemir,   Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Oya Akın,    Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nezih Aysel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Tan Kâmil Gürer, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Almula Köksal Işıkkaya,  Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Handan Özsırkıntı Kasap, Maltepe Üniversitesi

Doç. Sariye Selhan Yalçın Usal, Haliç Üniversitesi

Doç. Dr. Bora Yerliyurt, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Şen Yüksel,   Beykent Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Damla Altuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Dokgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Arsal Arısal, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan Bursa, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nihan Yarmacı, İstanbul Gedik Üniversitesi