Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Ahmet KESİK, Rektör, İstanbul Gedik Üniversitesi adına


Yönetici

Gülperen Kordel,  İstanbul Gedik Üniversitesi


Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Hayriye KOÇ BAŞARADekan V. , İstanbul Gedik Üniversitesi


Editör

Doç. Dr. Özlem Belir, İstanbul Gedik Üniversitesi


Yardımcı Editörler

Öğr. Gör. Dr. Anday Türkmen, İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğr. Gör. Duygu Çıbuk, İstanbul Gedik Üniversitesi

Öğr. Gör. Özgün Özbudak, İstanbul Gedik Üniversitesi


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Hayriye Koç Başara, İstanbul Gedik Üniversitesi

Prof. Dr. A. Nuray Bayraktar,  Başkent Üniversitesi

Prof. Süleyman Aydan Belen,  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Süreyya Çakır,  İstanbul Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Birgül Çolakoğlu,  İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İpek Fitoz,   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Funda Savaş Gün, Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz İncedayı,   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Prof. Dr. Derya Oktay,   Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Önder,  İstanbul Medipol Üniversitesi

Prof. Dr. Feride Önal, Fenerbahçe Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan,   Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Sandıkçı,   Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Zafer Akdemir,   İstanbul Gedik Üniversitesi

Doç. Dr. Oya Akın,    Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nezih Aysel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Tan Kâmil Gürer, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Almula Köksal Işıkkaya,  Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Yavuz Irmak, İstanbul Gedik Üniversitesi

Doç. Handan Özsırkıntı Kasap, Maltepe Üniversitesi

Doç. Dr. Bora Yerliyurt, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Şen Yüksel,   Beykent Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Ebru Erdönmez Dinçer, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Damla Altuncu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Dokgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Nihan Yarmacı Güvenç, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Arsal Arısal, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erkan Bursa, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil, İstanbul Gedik ÜniversitesiAlan Editörleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi Barış YALINKILIÇ, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ela Nazlı KÖZ AKÇADAĞ, İstanbul Gedik Üniversitesi

Görsel İletişim Tasarımı

Prof. Namık Kemal SARIKAVAK, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan AKİL, İstanbul Gedik Üniversitesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Dr. Öğr. Üyesi C. Arsal ARISAL, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Candan AYLA, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YILDIZ, İstanbul Gedik Üniversitesi

Mimarlık

Doç. Dr. Özlem BELİR, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERKAN BURSA, İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi S. Duygu KOLBAY, İstanbul Gedik Üniversitesi