Amaç ve Kapsam

Modular Journal; bilimsel yöntemlerle sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için gelişen bir platform oluşturmayı amaçlamakta ve bu çalışmaları paylaşmaktadır. İstanbul Gedik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafınca yayımlanan Modular Journal, ulusal ve uluslararası ulaşılabilirlik hedefi doğrultusunda derginin web sayfasında çevrimiçi yayımlanmaktadır. Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstriyel Tasarım ve Tasarım alanlarında kurumsal anlamda bilgi birikimlerinin paylaşılabildiği ve ilgili araştırmacıların kendi alanlarında nitelikli makalelere ulaşabilecekleri platform oluşturma amacına yönelik olarak özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlanmaktadır.

Modular Journal, İstanbul Gedik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin yayın organıdır. Modular; mimarlık, sanat ve tasarım alanlarındaki orijinal makaleleri, araştırma özetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanına ilişkin güncel tartışma ve görüşleri yayımlar. Dergide araştırma yazılarına öncelik verilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık