Research Article
BibTex RIS Cite

Furniture Use in Office Interior Design in the Context of Functionality and Flexibility

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 154 - 167, 27.12.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1397253

Abstract

In office interior design, the design of furnishing elements and the utilized workspace systems should be able to respond flexibly to spatial changes. In this context, the focus in office interior design should be on the flexibility of furnishing elements and workspace systems. The needs and job requirements of employees can change over time, especially during periods of mandatory changes that affect daily life and work life, such as the COVID-19 pandemic. Therefore, it is important for spatial arrangements to be easily adjustable. Elements such as modular furniture and partition wall systems can be quickly adapted to spatial changes. These arrangements should be determined based on the nature of the work to be carried out in the office. Flexibility in design, along with features like adaptability, feasibility, and mobility, is supported by technology. During the design of office interior spaces, different solutions are sought through evolving materials, lighting, climate control, and information technologies. In the office example studied in this work, recommendations for flexible and functional furniture design that can quickly adapt to changing conditions in an office layout that changes for various reasons over time are provided. Thus, it will be possible to create spaces that are permanent, sustainable, and provide a sense of security to employees for different users of the office space without disrupting work life.

Project Number

HBAP604-IV

References

 • Altınok Kayan, H. Z. ve Tuncel, D. (2012). Ofis iç mekân tasarımlarında gelişen teknolojiler ışığında esneklik. Tasarım Kuram Dergisi. 14, 79-95.
 • E&Ç Mimarlık Ofisi (2023). Ofis projelerine ait arşiv. İstanbul.
 • Kariptaş, F. (2023). Yeni nesil ofislerin tasarım kriterleri ve örnekler üzerinden analizi (Yayın No. 814245). [Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Koçer, S., Yazıcı, T. ve Ekinci, D. K. (2016). Büro ortamlarının çalışana etkisi üzerine bir araştırma: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4 (2), 554-586. DOI: 10.19145/gujofoc.11917.
 • Ökem S. (1998). Minimal konutlarda mobilya tasarımı üzerine bir inceleme (Yayın No. 75378). [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Özdemir T. (1999). Konut yaşama mekanı mobilyalarının esnek kullanımı (Yayın No. 93458). [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Savaş S. (2011). Kısıtlı mekân-mobilya çözümlerinde çağdaş yaklaşımlar (Yayın No. 306381). [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Soyak, Ş. G. (2009). Yeni çalışma yöntemlerinin ofis binaları iç mekân tasarımına etkileri (Yayın No. 246386). [Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.

İşlevsellik ve Esneklik Bağlamında Ofis İç MekanTasarımında Mobilya Kullanımı

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 154 - 167, 27.12.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1397253

Abstract

Ofis iç mekân tasarımında, donatı elemanlarının tasarımı ve kullanılan çalışma sistemleri, mekânsal değişimlere esnek şekilde cevap verebilmelidir. Bu bağlamda, ofis iç mekân tasarımında, donatı elemanlarının ve çalışma sistemlerinin esnekliğe odaklanması gerekmektedir. Çalışanların ihtiyaçları ve iş gereksinimleri zamanla değişebilir. COVID-19 salgını gibi günlük yaşamdan çalışma hayatına kadar zorunlu değişikliklerin uygulandığı süreçler sebebi ile mekânsal düzenlemelerin kolayca ayarlanabilir olması gerekmektedir. Modüler mobilyalar ve bölme duvar sistemleri gibi öğeler, mekânsal değişikliklere hızlı bir şekilde adapte edilip düzenlenebilmektedir. Bu düzenlemeler, ofiste görülecek işin niteliği ile belirlenmelidir. Teknolojiyle birlikte değişebilirlik, uygulanabilirlik, mobil olma özellikleri ile esnek tasarımlar desteklenmektedir. Ofis iç mekânlarının tasarlanması sırasında gelişen malzeme, aydınlatma, iklimlendirme ve enformasyon teknolojileriyle farklı çözümler üretilebilmektedir. Çalışmada incelenen ofis örneğinde, farklı sebeplerle değişim gösteren ofis düzeninde, değişen koşullara kısa sürede uyum sağlayan esnek, fonksiyonel mobilya tasarım önerileri sunulmuştur. Böylelikle, ofis mekânının farklı kullanıcıları için kalıcı, sürdürülebilir yaklaşımlar sunarak; çalışma hayatını aksatmayan, çalışanlara güven veren mekânların oluşturulması sağlanabilecektir.

Supporting Institution

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Project Number

HBAP604-IV

References

 • Altınok Kayan, H. Z. ve Tuncel, D. (2012). Ofis iç mekân tasarımlarında gelişen teknolojiler ışığında esneklik. Tasarım Kuram Dergisi. 14, 79-95.
 • E&Ç Mimarlık Ofisi (2023). Ofis projelerine ait arşiv. İstanbul.
 • Kariptaş, F. (2023). Yeni nesil ofislerin tasarım kriterleri ve örnekler üzerinden analizi (Yayın No. 814245). [Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Koçer, S., Yazıcı, T. ve Ekinci, D. K. (2016). Büro ortamlarının çalışana etkisi üzerine bir araştırma: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 4 (2), 554-586. DOI: 10.19145/gujofoc.11917.
 • Ökem S. (1998). Minimal konutlarda mobilya tasarımı üzerine bir inceleme (Yayın No. 75378). [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Özdemir T. (1999). Konut yaşama mekanı mobilyalarının esnek kullanımı (Yayın No. 93458). [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Savaş S. (2011). Kısıtlı mekân-mobilya çözümlerinde çağdaş yaklaşımlar (Yayın No. 306381). [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Soyak, Ş. G. (2009). Yeni çalışma yöntemlerinin ofis binaları iç mekân tasarımına etkileri (Yayın No. 246386). [Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
There are 8 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Interior Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Füsun Seçer Kariptaş 0000-0002-9281-8285

Fatma Ceyda Güney Yüksel 0000-0003-1594-6061

Fatih Kariptaş 0000-0001-7930-1508

Selcem Bayır 0000-0002-6118-4427

Can Eribol 0000-0002-2617-5250

Burak Çıkırıkçı 0000-0002-5042-945X

Project Number HBAP604-IV
Publication Date December 27, 2023
Submission Date November 28, 2023
Acceptance Date December 19, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Seçer Kariptaş, F., Güney Yüksel, F. C., Kariptaş, F., Bayır, S., et al. (2023). İşlevsellik ve Esneklik Bağlamında Ofis İç MekanTasarımında Mobilya Kullanımı. Modular Journal, 6(2), 154-167. https://doi.org/10.59389/modular.1397253