Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Grafik ve Görsel İletişim Tasarımında Tipografinin Gerekliliği ve Önemi

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 112 - 134, 27.06.2022

Öz

Tipografi Gutenberg’in hareketli hurufatı buluşundan ve basımcılıkta metal harfin yaygın kullanıma girmesinden sonra gündeme gelmiştir. Fakat tipografinin sadece Rönesans’tan bugüne olduğunu söylemek mümkün değildir. Tipografi bir bakıma uygarlıklar kurmaya başlayan insanlığın toplumsal iletişimi geliştirmek ve bildirişim gerçekleştirmek amacıyla geliştirdiği tüm yazı sistemlerinin birikiminin bir sonucudur. Terminolojik olarak Gutenberg’in temellendirdiği tipografi özellikle 20. Yüzyıl’daki Modern sanat ve tasarım eğilimleriyle farklı bir açılım kazanmıştır. Bu dönemde, metnin yalın ve işlevsel görselleştirilmesi olmanın dışında, aynı zamanda kavramsal tasarımlara da dönüşmüştür. Ne olursa olsun, tipografi olmadan mesaj tam olarak anlaşılamaz. Resim ve yazının kadim mücadelesinde yazı ve onun teknikler sayesinde görselleştirilmesi demek olan tipografi bugün de vazgeçilmez bir gerekliliğe ve öneme sahiptir. Bu makalenin amacı tipografinin gerekliliği ve önemini örnekler üzerinden açıklamaktır. Nitel araştırma teknikleri sayesinde hazırlanan bu derleme makalesinde tarihten seçilmiş örnekler üzerinden yazının tipografiye evrimine, resim ile yazının son yüzyıllardaki mücadelesine ve günümüzde tipografinin halen neden gerekli olduğu hakkındaki saptamalara yer verilecektir.

Kaynakça

 • Abdullah, Rayan. ve Hübner, Roger. (2007). Pictograms, Icons & Signs: A Guide to Information Graphics, New York: Thames & Hudson Publications.
 • Ades, Dawn. (1984). The 20th-Century Poster. New York: Abbeville Press. Barthes, Roland. (1987). Yazı Nedir? İstanbul: Hil Yayınları. Bektaş, Dilek (1992), Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Bender, Lionel. (1997). Görsel Kitaplar: İcatlar. (Çeviri: Nurettin Elhüseyni). İstanbul: Sabah Kitapları.
 • Bottore, Jean., Steve, Marie-Joseph. (2001). Evvel Zaman İçinde Mezopotamya. (Çeviri: Anita Tatlıer). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Christin, Anne-Marie. (2002). A History of Writing: From Hieroglyph to Multimedia. Hong Kong: Flammarion Publishing. DeVinne, T. L. (1969). The Invention of Printing. Detroit: Gale Research Co. Fischer, Ernst. (1979). Sanatın Gerekliliği, Türkçesi: Cevat Çapan, İstanbul: E Yayınları. Gaur, Albertine. (1994). A History of Calligraphy. New York: Abbeville Press.
 • Harris, David. (1995). The Art of Calligraphy. London: Dorling Kindersley Book.
 • Kabacalı, Alpay. (1998). Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii. İstanbul: Cem Ofset Yayınları.
 • Kültür Bakanlığı. (1990). Atatürk Albümü. Ankara: AjansTürk Basımcılık.
 • McLean, Ruari. (1980). Manual of Typography. London: Thames & Hudson.
 • Meggs, Philip B. (1998). A History of Graphic Design. (3. Edition) New York: John Wiley & Sons.
 • Rosen, Ben. (1964). Typos, Das Große Buch Der Druckschriften. Germany: Reinhold Publishing Corp.
 • Sarıkavak, Namık Kemal. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Strosberg, Eliane. (1999). Art and Science. Paris: Unesco Publishing. Twemlow, Alice. (2008). Grafik Tasarım Ne İçindir? İstanbul: Yem Yayınları.
 • Ülken, Muammer. (1987). Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı. Ankara: İş Bankası Yayınları.
 • URL-1: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tipografi (Erişim: 14.11.2021)
 • URL-2: https://www.etsy.com/in-en/listing/241043905/personalised-nautical-signal-and (Erişim: 14.11.2021)
 • https://www.freepik.com/free-photos-vectors/morse-code (Erişim: 14.11.2021)
 • https://pl.dreamstime.com/obrazy-royalty-free-niewidomi-dzieci-czytaj%C4%85-tekst-w-braille-image37804129 (Erişim: 14.11.2021)
 • URL-3: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg (Erişim: 14.11.21)
 • URL-4: https://tr.wikipedia.org/wiki/Babil_Kulesi_(tablo) (Erişim: 14.11.21)
 • URL-5: https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%BCn_K%C4%B1ssas%C4%B1 (Erişim: 14.11.21)
 • URL-6: https://tr.wikipedia.org/wiki/Avignonlu_K%C4%B1zlar (Erişim: 14.11.21)
 • URL-7: https://www.amazon.eg/-/en/What-Graphic-Design-Alice-Twemlow/dp/B00CRI8LTA (Erişim: 14.11.21)
 • URL-8 https://medium.com/@visualmodo/adobe-illustrator-tips-for-beginners-a9ad0bfedd4b (Erişim: 14.11.21)
 • URL-9: https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/fakulteler/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi/gorsel-iletisim-tasarimi (Erişim: 14.03.22)

The Necessity and Importance of Typography in Graphic and Visual Communication Design

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 112 - 134, 27.06.2022

Öz

Typography came to the fore after Gutenberg's invention of the movable type and the widespread use of metal lettering in printing. But it is not possible to say that typography is only from the Renaissance to the present. In a way, typography is the result of the accumulation of all writing systems developed by human beings, who started to establish civilizations, in order to improve social communication and information. Terminologically, Gutenberg's grounded typography gained a different perspective, especially with the modern art and design trends in the 20th century. In this period, apart from being a simple and functional visualization of the text, it also turned into conceptual designs. Regardless, the message cannot be fully understood without typography. Typography, which means writing and visualizing it through techniques in the ancient struggle of painting and writing, has an indispensable necessity and importance today. The purpose of this article is to explain the necessity and importance of typography through examples. In this review article prepared by qualitative research techniques, the evolution of writing to typography, the struggle of painting and writing in the last centuries, and the determinations about why typography is still necessary today will be included through selected examples from history.

Kaynakça

 • Abdullah, Rayan. ve Hübner, Roger. (2007). Pictograms, Icons & Signs: A Guide to Information Graphics, New York: Thames & Hudson Publications.
 • Ades, Dawn. (1984). The 20th-Century Poster. New York: Abbeville Press. Barthes, Roland. (1987). Yazı Nedir? İstanbul: Hil Yayınları. Bektaş, Dilek (1992), Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Bender, Lionel. (1997). Görsel Kitaplar: İcatlar. (Çeviri: Nurettin Elhüseyni). İstanbul: Sabah Kitapları.
 • Bottore, Jean., Steve, Marie-Joseph. (2001). Evvel Zaman İçinde Mezopotamya. (Çeviri: Anita Tatlıer). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Christin, Anne-Marie. (2002). A History of Writing: From Hieroglyph to Multimedia. Hong Kong: Flammarion Publishing. DeVinne, T. L. (1969). The Invention of Printing. Detroit: Gale Research Co. Fischer, Ernst. (1979). Sanatın Gerekliliği, Türkçesi: Cevat Çapan, İstanbul: E Yayınları. Gaur, Albertine. (1994). A History of Calligraphy. New York: Abbeville Press.
 • Harris, David. (1995). The Art of Calligraphy. London: Dorling Kindersley Book.
 • Kabacalı, Alpay. (1998). Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayii. İstanbul: Cem Ofset Yayınları.
 • Kültür Bakanlığı. (1990). Atatürk Albümü. Ankara: AjansTürk Basımcılık.
 • McLean, Ruari. (1980). Manual of Typography. London: Thames & Hudson.
 • Meggs, Philip B. (1998). A History of Graphic Design. (3. Edition) New York: John Wiley & Sons.
 • Rosen, Ben. (1964). Typos, Das Große Buch Der Druckschriften. Germany: Reinhold Publishing Corp.
 • Sarıkavak, Namık Kemal. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Strosberg, Eliane. (1999). Art and Science. Paris: Unesco Publishing. Twemlow, Alice. (2008). Grafik Tasarım Ne İçindir? İstanbul: Yem Yayınları.
 • Ülken, Muammer. (1987). Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı. Ankara: İş Bankası Yayınları.
 • URL-1: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tipografi (Erişim: 14.11.2021)
 • URL-2: https://www.etsy.com/in-en/listing/241043905/personalised-nautical-signal-and (Erişim: 14.11.2021)
 • https://www.freepik.com/free-photos-vectors/morse-code (Erişim: 14.11.2021)
 • https://pl.dreamstime.com/obrazy-royalty-free-niewidomi-dzieci-czytaj%C4%85-tekst-w-braille-image37804129 (Erişim: 14.11.2021)
 • URL-3: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg (Erişim: 14.11.21)
 • URL-4: https://tr.wikipedia.org/wiki/Babil_Kulesi_(tablo) (Erişim: 14.11.21)
 • URL-5: https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%BCn_K%C4%B1ssas%C4%B1 (Erişim: 14.11.21)
 • URL-6: https://tr.wikipedia.org/wiki/Avignonlu_K%C4%B1zlar (Erişim: 14.11.21)
 • URL-7: https://www.amazon.eg/-/en/What-Graphic-Design-Alice-Twemlow/dp/B00CRI8LTA (Erişim: 14.11.21)
 • URL-8 https://medium.com/@visualmodo/adobe-illustrator-tips-for-beginners-a9ad0bfedd4b (Erişim: 14.11.21)
 • URL-9: https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/fakulteler/mimarlik-ve-tasarim-fakultesi/gorsel-iletisim-tasarimi (Erişim: 14.03.22)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Derleme Makalesi
Yazarlar

Namık Kemal SARIKAVAK> (Sorumlu Yazar)
Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara
0000-0001-7808-9517
Türkiye


Anıl SARIKAVAK>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0002-9270-2223
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 5 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 18 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sarıkavak, N. K. & Sarıkavak, A. (2022). Grafik ve Görsel İletişim Tasarımında Tipografinin Gerekliliği ve Önemi . Modular Journal , 5 (1) , 112-134 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/70592/1112903