Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Mediatic Form of Architectural Representation as a Simulacra Definition

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 172 - 183, 10.12.2021

Öz

Baudrillard's simulation and simulacra thesis argue that in an order where there is not reality itself but copies of it, meaning is lost and the line between real and unreal is blurred. This view relates simulacra to the use of mass media in the social order that has become Disneyland. Based on this perspective, this article aims to discuss the place of architectural knowledge and imaginary meanings in the world of simulacra through architectural representations shared in new media. The study examines the "lack of reality" of current media posts selected through analogical reasoning among the sample representations produced to be shared on social media. This examination reveals a critical attitude towards the reduction of architectural representations to mediatic visuals in the digitalized world. Thus, on the parameters of reality in Baudrillard's thought, it is aimed to discuss the relationship between visual representations, which are inherent in the discipline of architecture, and architectural production.

Kaynakça

 • Adanır, O. 2016. Baudrillard; İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Akın, Ö. (1986), Psychology of Architectural Design, London: Pion Lted.
 • Asar, H. & Dursun Çebi, P. (2018)."Mı̇marı̇ Temsı̇lde Kı̇şı̇sel Anlatılar: Karışık Yapılı Temsı̇ller Ve Dı̇llendı̇rdı̇klerı̇", Uluslararası Hakemlı̇ Tasarım Ve Mı̇marlık Dergı̇sı̇, Sayı: 14, ss. 118-143.
 • Bal, B. ve Avanoğlu, B. (2019). Mario Carpo ile Söyleşinin Ardından: İkinci Dijital Çağda Mimarın Eğitimi. Mimarlık Dergisi, Yıl: 56, Sayı: 405, ss.20-25.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon: Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları: İstanbul.
 • Bayraktar, K. O. (2011). Dijital İmge ve Temsil. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi.
 • Carpo, M. (2018). “Post-Digital “Quitters”: Why the Shift Toward Collage Is Worrying”, Metropolis Magazine, https://www.metropolismag.com/architecture/post-digital-collage/, Erişim tarihi: 12.04.2021.
 • Deleuze, G. (1990). Logic of Sense, (Çev. Stivale, C. & Lester, M.), Columbia University Press, New York. Eco, U. (1976), A Theory of Semiotics. U.S.A: Ind. Uni. Press.
 • Fredric Jameson, Signatures of the Visible, New York: Routledge, 1990, s.17.
 • Gürer, T. K. ve Yücel, A. (2005). Bir Paradigma Olarak Mimari Temsilin İncelenmesi. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 4, Sayı 1, ss. 84-96.
 • Lev Manovich, “The Parodoxes of Digital Photography”, http://manovich.net/TEXT/digital_photo.html, Erişim tarihi: 25.06.2021
 • Metin, O. ve Karakaya, Ş. (2017). "Jean Baudrillard Perspektifinden Sosyal Medya Analizi Denemesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 19, Sayı: 2, ss. 109-121.
 • Onur Işıkoğlu, B. (2020). "Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek". Online Journal of Art and Design volume 8, issue 4, ss.216-226.
 • Ökem, H. S. (2007). "Yükseklik Korkusu", Mimar-ist, sa.24, ss.73-77.
 • Sarup, M. (2017). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm. Pharmakon Kitap: İstanbul.
 • Tanyeli, U. (2002), Mimarlıkta Temsiliyet, Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi.

Bir Simülakr Tanımı Olarak Mimari Temsilin Medyatik Hali

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 172 - 183, 10.12.2021

Öz

Baudrillard'ın simülasyon ve simülakr tezi, gerçekliğin kendisinin değil onun kopyalarının olduğu bir düzende anlamın yitirildiğini, gerçek ve gerçek dışı arasındaki çizginin muğlaklaştırıldığını savunmaktadır. Bu görüş "Disneyland'a dönüşmüş" toplumsal düzen içinde, simülasyonları kütle iletişim araçlarının kullanımı ile ilişkilendirmektedir. Bu perspektiften yola çıkan bu makalede, yeni medya araçlarında paylaşılan mimarlık temsilleri üzerinden mimarlık bilgisinin ve imgesel anlamların simülakrlar dünyasındaki yerini tartışmayı hedeflemektedir. Çalışmada, sosyal medyada paylaşılmak üzere üretilmiş örnek temsiller arasından analojik akıl yürütme yoluyla seçilen güncel medya paylaşımlarının "gerçeklik yoksunluğu" irdelemektedir. Bu irdeleme, dijitalleşen dünyada mimari temsillerin medyatik görsellere indirgeyen bakışa eleştirel bir tutum ortaya koymaktadır. Böylelikle Baudrillard düşüncesindeki gerçeklik parametreleri üzerinde, mimarlık disiplininde içkin olan görsel temsillerin, mimarlık üretimi ile ilişkileri tartışmaya açılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Adanır, O. 2016. Baudrillard; İstanbul: Say Yayıncılık.
 • Akın, Ö. (1986), Psychology of Architectural Design, London: Pion Lted.
 • Asar, H. & Dursun Çebi, P. (2018)."Mı̇marı̇ Temsı̇lde Kı̇şı̇sel Anlatılar: Karışık Yapılı Temsı̇ller Ve Dı̇llendı̇rdı̇klerı̇", Uluslararası Hakemlı̇ Tasarım Ve Mı̇marlık Dergı̇sı̇, Sayı: 14, ss. 118-143.
 • Bal, B. ve Avanoğlu, B. (2019). Mario Carpo ile Söyleşinin Ardından: İkinci Dijital Çağda Mimarın Eğitimi. Mimarlık Dergisi, Yıl: 56, Sayı: 405, ss.20-25.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakrlar ve Simülasyon: Çev: Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları: İstanbul.
 • Bayraktar, K. O. (2011). Dijital İmge ve Temsil. Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi.
 • Carpo, M. (2018). “Post-Digital “Quitters”: Why the Shift Toward Collage Is Worrying”, Metropolis Magazine, https://www.metropolismag.com/architecture/post-digital-collage/, Erişim tarihi: 12.04.2021.
 • Deleuze, G. (1990). Logic of Sense, (Çev. Stivale, C. & Lester, M.), Columbia University Press, New York. Eco, U. (1976), A Theory of Semiotics. U.S.A: Ind. Uni. Press.
 • Fredric Jameson, Signatures of the Visible, New York: Routledge, 1990, s.17.
 • Gürer, T. K. ve Yücel, A. (2005). Bir Paradigma Olarak Mimari Temsilin İncelenmesi. İTÜ Dergisi/A Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt 4, Sayı 1, ss. 84-96.
 • Lev Manovich, “The Parodoxes of Digital Photography”, http://manovich.net/TEXT/digital_photo.html, Erişim tarihi: 25.06.2021
 • Metin, O. ve Karakaya, Ş. (2017). "Jean Baudrillard Perspektifinden Sosyal Medya Analizi Denemesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 19, Sayı: 2, ss. 109-121.
 • Onur Işıkoğlu, B. (2020). "Gösterge-Mimarlık İlişkisi Bağlamında “İkonik” ve “Kitsch” Kavramlarını Yeniden Düşünmek". Online Journal of Art and Design volume 8, issue 4, ss.216-226.
 • Ökem, H. S. (2007). "Yükseklik Korkusu", Mimar-ist, sa.24, ss.73-77.
 • Sarup, M. (2017). Post-yapısalcılık ve Postmodernizm. Pharmakon Kitap: İstanbul.
 • Tanyeli, U. (2002), Mimarlıkta Temsiliyet, Arredamento Mimarlık Tasarım Kültürü Dergisi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşenur Hilal IAVARONE> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY, FACULTY OF ARCHITECTURE
0000-0001-9838-8098
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 27 Haziran 2021
Kabul Tarihi 25 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Iavarone, A. H. (2021). Bir Simülakr Tanımı Olarak Mimari Temsilin Medyatik Hali . Modular Journal , 4 (2) , 172-183 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/66150/958163