Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Workshop Held with Distance Education at Undergraduate Level: Using Pattern-Based Parametric Model in Basic Design Lesson

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 131 - 151, 10.12.2021

Öz

In interior architecture education, the basic design lesson is the first design lesson students face. It is important to develop the spatial visualization and mental rotation capabilities of students, which are components of their spatial abilities, within the scope of the course. In traditional teaching, students who take basic design classes have problems developing these skills. For this purpose, in the current study, an Unity-based 3-dimensional software has been developed and the use of nature-based pattern models and concrete materials (traditional teaching) in remote education has been examined for the impact of students' UG and ZD skills. who studied in 4 schools in Marmara region in Turkey. and 2. The classroom was performed on Internal Architecture student (n=310). The data collection tool is used as “cognitive Rotation Test” and “Spatial Visualization Test”. The study findings were found to be statistically significant in favor of the experimental group in the final test. This finding shows that the 3-dimensional software model is more effective in learning performance than the traditional method. The study provides implications and recommendations for more effective delivery of the basic design course.

Kaynakça

 • Arabacıoğlu F. P. Ve Arabacıoğlu B. C.(2011). Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi İçin Bir Bulanık Mantık Modeli, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme. Ulusal Sempozyumu, İstanbul: Türkiye, s. 82-93.
 • Boucharenc, C.G. (2006). Research on basic design education: An international survey. International Journal of Technology and Design Education, 16(2), 1–30.
 • Çetinkaya, Ç. (2014). Basıc design education parameters in Turkey. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 31-46.
 • Çolakoğlu, B. & Yazar, T. (2007). Mimarlık eğitiminde algoritma: stüdyo uygulamaları, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(3), 379-385.
 • Dikmen, Ç. (2011). Mimarlık eğitiminde stüdyo çalışmalarının önemi: Temel eğitim stüdyoları. E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6(4), 1509-1520.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I temel kavramlar ve işlemler,. İstanbul: Pagem Akademi Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. K.. & Wallen, N. E. (Eds.). (2003). How to design and evaluate research in education. New York: The McGraw-Hill Company, Inc.
 • Kılıç, S. (2019). İç Mimari Tasarım Stüdyolarında “Kavram ve Metafor” egzersizleri ışığında proje sürecinin incelenmesi: Arel Üniversitesi Proje 1-2-3-4-5, “Tasarım ve Katmanlaşma” temalı Ulusal Tasarım Sempozyumu, Mardin: Türkiye, s. 99-108.
 • Peters, M., Laeng, B., Latham, K., Jackson, M., Zaiyouna, R., Richardson, C. (1995). A redrawn vandenberg and kuse mental rotations test: Different versions and factors that affect performance. Brain and Cognition, 28(1), 39- 58.
 • Polatoğlu, Ç., Akbulut, M. T., Canbay Türkyılmaz, Ç. Ve Ünver, F. R. (2013). Mimarlık okullarında Diploma Projesi Kurgusu Üzerine Bir değerlendirme . XXXVI.MOBBİG toplantısı, İstanbul, Turkey.
 • Sarıoğlu Erdoğdu, G. P. (2016). Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği. Planlama, 26(1), 7-19.
 • Uysal, E. (2015). Temel tasarım dersine ilişkin öğrenci görüşleri. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 14 (1), 51-65.
 • Winter, J. W. Lappan, G. Fitzgerald, W. Ve Shroyer, J. (1989). Middle Grades Mathematics Project: Spatial Visualization. NY: Addison-Wesley.
 • Yıldız, B.(2009). Üç-Boyutlu sanal ortam kullanımı ve somut materyal kullanımın uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

Lisans Düzeyinde Uzaktan Eğitim ile Gerçekleştirilen Çalıştay: Temel Tasarım Dersinde Örüntüye Dayalı Parametrik Model Kullanımı

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 131 - 151, 10.12.2021

Öz

İç mimarlık eğitiminde, temel tasarım dersi, öğrencilerin ilk karşılaştığı tasarım dersidir. Ders kapsamında, öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin bileşenlerinden olan uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme yeteneklerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Geleneksel öğretimde, temel tasarım dersi alan öğrencilerin söz konusu yeteneklerin geliştirilmesinde problemler yaşanmaktadır. Bu amaçla mevcut çalışmada, Unity tabanlı 3-Boyutlu bir yazılım geliştirilmiş ve uzaktan eğitimde doğa tabanlı örüntü modeli kullanımı ve somut materyal (geleneksel öğretim) kullanımının öğrencilerin UG ve ZD becerilerine etkisi irdelenmiştir. Yarı-deneysel desenlerden, kontrol-gruplu ön-test son-test, Türkiye’de Marmara bölgesinde 4 okulda eğitim gören 1. ve 2. sınıf İç Mimarlık öğrencisi (n=310) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Zihinsel Döndürme Testi” ve “Uzamsal Görselleştirme Testi” kullanılmıştır. Çalışma bulguları, son testte deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Bu bulgu, 3-Boyutlu yazılım modelinin, geleneksel yönteme göre öğrenme performansında daha etkili olduğunu göstermektedir. Çalışma kapsamında temel tasarım dersinin daha etkin bir şekilde verilmesine yönelik olarak çıkarımlar ve öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Arabacıoğlu F. P. Ve Arabacıoğlu B. C.(2011). Tasarım Stüdyosu Öncesi Dersler ve Tasarım Stüdyosu İlişkisi Analizi İçin Bir Bulanık Mantık Modeli, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme. Ulusal Sempozyumu, İstanbul: Türkiye, s. 82-93.
 • Boucharenc, C.G. (2006). Research on basic design education: An international survey. International Journal of Technology and Design Education, 16(2), 1–30.
 • Çetinkaya, Ç. (2014). Basıc design education parameters in Turkey. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 31-46.
 • Çolakoğlu, B. & Yazar, T. (2007). Mimarlık eğitiminde algoritma: stüdyo uygulamaları, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(3), 379-385.
 • Dikmen, Ç. (2011). Mimarlık eğitiminde stüdyo çalışmalarının önemi: Temel eğitim stüdyoları. E-Journal of New World Sciences Academy Engineering Sciences, 6(4), 1509-1520.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I temel kavramlar ve işlemler,. İstanbul: Pagem Akademi Yayıncılık.
 • Fraenkel, J. K.. & Wallen, N. E. (Eds.). (2003). How to design and evaluate research in education. New York: The McGraw-Hill Company, Inc.
 • Kılıç, S. (2019). İç Mimari Tasarım Stüdyolarında “Kavram ve Metafor” egzersizleri ışığında proje sürecinin incelenmesi: Arel Üniversitesi Proje 1-2-3-4-5, “Tasarım ve Katmanlaşma” temalı Ulusal Tasarım Sempozyumu, Mardin: Türkiye, s. 99-108.
 • Peters, M., Laeng, B., Latham, K., Jackson, M., Zaiyouna, R., Richardson, C. (1995). A redrawn vandenberg and kuse mental rotations test: Different versions and factors that affect performance. Brain and Cognition, 28(1), 39- 58.
 • Polatoğlu, Ç., Akbulut, M. T., Canbay Türkyılmaz, Ç. Ve Ünver, F. R. (2013). Mimarlık okullarında Diploma Projesi Kurgusu Üzerine Bir değerlendirme . XXXVI.MOBBİG toplantısı, İstanbul, Turkey.
 • Sarıoğlu Erdoğdu, G. P. (2016). Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği. Planlama, 26(1), 7-19.
 • Uysal, E. (2015). Temel tasarım dersine ilişkin öğrenci görüşleri. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 14 (1), 51-65.
 • Winter, J. W. Lappan, G. Fitzgerald, W. Ve Shroyer, J. (1989). Middle Grades Mathematics Project: Spatial Visualization. NY: Addison-Wesley.
 • Yıldız, B.(2009). Üç-Boyutlu sanal ortam kullanımı ve somut materyal kullanımın uzamsal görselleştirme ve zihinsel döndürme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sura KILIÇ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6627-1116
Türkiye


Burçin Cem ARABACIOĞLU
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
0000-0002-1204-4479
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 30 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 16 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kılıç, S. & Arabacıoğlu, B. C. (2021). Lisans Düzeyinde Uzaktan Eğitim ile Gerçekleştirilen Çalıştay: Temel Tasarım Dersinde Örüntüye Dayalı Parametrik Model Kullanımı . Modular Journal , 4 (2) , 131-151 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/66150/944994