Görüş Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uluslararası Engelliler Günü, Engellilik ve Erişilebilirlik

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 92 - 97, 10.12.2021

Öz

Engellilerin topluma dahil edilmesi, insan haklarını, sürdürülebilir kalkınmayı, dünya barış ve güvenliğini korumak için temel bir koşuldur. 3 Aralık Dünya Engelliler günü, engelli haklarına erişim, bağımsız, eşit ve adil bir yaşama katılım konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. 1998 yılından bu yana her yıl farklı temalarla ele alınan gün ile ilgili mesajlar, son iki yıldır dünyamızı etki altına alan salgın üzerinden verilmektedir. Engellilik pandemi sırasında olsun ya da olmasın yaşam alanlarının sınırlandığı, gündelik yaşamın kısıtlandığı bir durumdur. Makalede, erişilebilirlik hakkından bahisle yaşamın tüm katmanlarına bağımsız olarak katılabilme koşulları tartışılmaktadır. Kent ve kamusal alan erişilebilirliğinin salt mevzuat üzerinden değerlendirilemeyeceği, mimarların toplumdaki kullanıcı çeşitliliğini dikkate alması gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Kaynakça

 • Akkoyunlu Ertan, K. ve Ertan, B. (2013). Kentli Hakları: Kent ve İnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı”, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 56
 • Ergeneoğlu, A., 2013, Mimarlıkta Kapsayıcılık: Herkes için Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul http://www.ek.yildiz.edu.tr//images/images/yayinlar/ktp.pdf (Erişim: 17.11.21)
 • Hanson, J., (2004), The Inclusive City: delivering a more accessible urban environment through inclusive design. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloaddoi=10.1.1.123.5077&rep=rep1&type=pdf (Erişim: 17.11.21)
 • Harvey, D. (2008). The Right to the City, New Left Review 53
 • İncedayı, D. (2009), Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için Tasarım, Mimarlık, Sayı:347
 • Miyake, Y., J.C.E.A., J.I.A., (2001). Landscape Design, Chapter 48, Universal Design Handbook
 • Öner, R. V. ve Osmanoğulları, F. (2017). Kentli Haklarına Karşı Şehir Hakkı: Farklılıklar, Benzerlikler ve Eğilimler, Emek Araştırma Dergisi (GEAD), Cilt 8, Sayı 11, s.75-98
 • Tutal, O. (2015). Erişebilirlik, Erişebilirdik, Erişemedik, Mimarlık Dergisi, Sayı: 385
 • Tutal, O. (2018). Herkes için Tasarım: Geçmişten Geleceğe, Tasarım, Sayı: 282
 • Tutal, O. (2019). Daha Fazlası için Tasarım, Şehircilik ve Mutlu Şehir, 78-85
 • URL-1: https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html (Erişim: 07.11.21).
 • URL-2: https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/2021-2.html (Erişim: 07.11.21).
 • URL-3 https://idpwd.org/ (Erişim: 07.11.21).

International Day of Persons with Disabilities, Disability, Accessibility

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 92 - 97, 10.12.2021

Öz

Disability inclusion in society is a fundamental condition for protecting human rights, sustainable development, world peace and security. The purpose of the December 3rd, the International Day of Persons with Disabilities, is to raise awareness about the rights of people with disabilities and the necessity of their participation in an independent, equal and fair life. Messages about the day, which have been handled with different themes every year since 1998, are given over the epidemic that has been affecting our world for the last two years. Disability is a situation in which living spaces are limited and daily life is restricted, whether during the pandemic or not. The article discusses the conditions for being able to participate independently in all layers of life, with reference to the right of accessibility. It is pointed out that the accessibility of the city and public space cannot be evaluated solely on the basis of legislation, and that architects should take into account the diversity of users in the society.

Kaynakça

 • Akkoyunlu Ertan, K. ve Ertan, B. (2013). Kentli Hakları: Kent ve İnsan Hakları Bağlamında Kentsel Hizmetlere Erişim Hakkı”, Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 56
 • Ergeneoğlu, A., 2013, Mimarlıkta Kapsayıcılık: Herkes için Tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul http://www.ek.yildiz.edu.tr//images/images/yayinlar/ktp.pdf (Erişim: 17.11.21)
 • Hanson, J., (2004), The Inclusive City: delivering a more accessible urban environment through inclusive design. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloaddoi=10.1.1.123.5077&rep=rep1&type=pdf (Erişim: 17.11.21)
 • Harvey, D. (2008). The Right to the City, New Left Review 53
 • İncedayı, D. (2009), Tasarıma Kapsayıcı Yaklaşım: Herkes için Tasarım, Mimarlık, Sayı:347
 • Miyake, Y., J.C.E.A., J.I.A., (2001). Landscape Design, Chapter 48, Universal Design Handbook
 • Öner, R. V. ve Osmanoğulları, F. (2017). Kentli Haklarına Karşı Şehir Hakkı: Farklılıklar, Benzerlikler ve Eğilimler, Emek Araştırma Dergisi (GEAD), Cilt 8, Sayı 11, s.75-98
 • Tutal, O. (2015). Erişebilirlik, Erişebilirdik, Erişemedik, Mimarlık Dergisi, Sayı: 385
 • Tutal, O. (2018). Herkes için Tasarım: Geçmişten Geleceğe, Tasarım, Sayı: 282
 • Tutal, O. (2019). Daha Fazlası için Tasarım, Şehircilik ve Mutlu Şehir, 78-85
 • URL-1: https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html (Erişim: 07.11.21).
 • URL-2: https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/2021-2.html (Erişim: 07.11.21).
 • URL-3 https://idpwd.org/ (Erişim: 07.11.21).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Görüş Makalesi
Yazarlar

Osman TUTAL
Eskişehir Teknik Üniversitesi
0000-0003-1454-5514
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 8 Aralık 2021
Kabul Tarihi 9 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tutal, O. (2021). Uluslararası Engelliler Günü, Engellilik ve Erişilebilirlik . Modular Journal , 4 (2) , 92-97 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/66150/1034028