Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Frank Gehry ve Gehry Mimarlığının Dili

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 46 - 61, 04.06.2021

Öz

Çalışmanın başlangıç noktası mimarlık mesleği içerisinde sıkça kullanılan “bilinirlik” ile neticelenen “mimari dil” kavramına ulaşma üzerinedir. Dilin genel bir kavram niteliği taşıdığı göz önünde bulundurularak bu doğrultuda her disiplinin kendine özgü bir dilinin olduğu söylenebilir. Mimarlar yapma bir dil olan mimari temsil dilini kullanarak fikirlerini aktarırlar. Bu dilin zaman içerisinde birçok etmen nedeniyle değişmesi sonucunda az sayıda mimarın herkesçe kabul gören mimari dili oluşmaktadır. Bu çalışma “uluslararası bilinirliğe sahip mimarların belirgin bir mimari dili vardır” hipotezini doğrulamak üzere kurgulanmıştır. Çalışma kapsamında uluslararası bilinirliğe sahip mimar Frank Gehry incelenmiştir. Gehry’nin medya ve literatürde yer alan verilerinin söylem analizi yöntemiyle irdelenmesi ve mimari dilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar çalışmanın hipotezini doğrular niteliktedir.

Destekleyen Kurum

İstanbul Kültür Üniversitesi

Kaynakça

 • Aksoy, E. (1987). Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Akarsu, B. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Bruggen, C. (1997). Frank O. Gehry Gugenheim Museum Bilbao, New York: Guggenheim Museum Publications.
 • Cobb, H. (1986). The Architecture of Frank Gehry, New York: Rizzoli International Publications.
 • Fischer, G. (2015). Mimarlık ve Dil, İstanbul: Daimon Yayınları.
 • Friedmen, M. (2002). Gehry Talks: Architecture + Process, New York: Universe Publising.
 • Goldberger, P. (2017). Building Art: The Life and Work of Frank Gehry New York: Vintage.
 • İnceoğlu, M. ve İnceoğlu, N. (2004). Mimarlıkta Söylem, Kuram ve Uygulama, İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta Süreç, Kavramlar, İlişkiler, İstanbul: YEM Yayınları.
 • Jencks, C. (2005). The Iconic Building, New York: Rizzoli.
 • Jencks, C. (2011). The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture, New York: Wiley.
 • Onat, E. (2010). Mimarlık, Form ve Geometri -Architecture, Form And Geometry, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Özeke, E. (2000). New York’taki Yeni Guggenheim Müzesi ve Frank Gehry’nin Son Dönem Binaları Üzerine, Yapı Dergisi, 227, İstanbul.
 • Özer, F., 2010: Felsefesi ve Yapıtları ile Frank Gehry, Yapı Dergisi, 345, İstanbul, s:51-55. Tanyeli, U. (2001). Biz hep taklit mi ederiz? Arredamento Mimarlık, 06, İstanbul: Boyut Yayınları.
 • Tokyay, V. (2005). Gösteri Mimarlığı veya Mimarlığın Gösterisi, Yapı Dergisi, 287, İstanbul.
 • (Url-1) https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-2) http://mimdap.org/2009/07/muze-mimarisinin-otesi/, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-3) https://www.archdaily.com/441358/ad-classics-walt-disney-concert-hall-frank-gehry, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-4) https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-5) https://www.pritzkerprize.com/laureates, Son erişim tarihi: 28.03.2021.
 • (Url-6) https://www.praemiumimperiale.org/en/laureate-en/laureates-en/gehry-en, Son erişim tarihi: 28.03.2021.
 • (Url-7) https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing page/awards/royal-gold-medal, Son erişim tarihi: 28.03.2021.

Frank Gehry and The Language of Gehry Architecture

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 46 - 61, 04.06.2021

Öz

The starting point of the study is to reach the concept of "architectural language", resulting in "recognition", which is frequently used in the architectural profession. Considering that language is a general concept, it can be said that each discipline has its own unique language. Architects express their ideas by using the language of architectural representation, which is an artificial language. As a result of the change of this language due to many factors over time, the widely accepted architectural language of a small number of architects is formed. This study was designed to validate the hypothesis that "architects with international recognition have a distinct architectural language". Within the scope of the study, the internationally reknown architect Frank Gehry was examined. It is aimed to examine Gehry's data in the media and literature with the discourse analysis method and to reveal his architectural language. The results obtained confirm the hypothesis of the study.

Kaynakça

 • Aksoy, E. (1987). Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Akarsu, B. (1998). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Bruggen, C. (1997). Frank O. Gehry Gugenheim Museum Bilbao, New York: Guggenheim Museum Publications.
 • Cobb, H. (1986). The Architecture of Frank Gehry, New York: Rizzoli International Publications.
 • Fischer, G. (2015). Mimarlık ve Dil, İstanbul: Daimon Yayınları.
 • Friedmen, M. (2002). Gehry Talks: Architecture + Process, New York: Universe Publising.
 • Goldberger, P. (2017). Building Art: The Life and Work of Frank Gehry New York: Vintage.
 • İnceoğlu, M. ve İnceoğlu, N. (2004). Mimarlıkta Söylem, Kuram ve Uygulama, İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta Süreç, Kavramlar, İlişkiler, İstanbul: YEM Yayınları.
 • Jencks, C. (2005). The Iconic Building, New York: Rizzoli.
 • Jencks, C. (2011). The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture, New York: Wiley.
 • Onat, E. (2010). Mimarlık, Form ve Geometri -Architecture, Form And Geometry, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Özeke, E. (2000). New York’taki Yeni Guggenheim Müzesi ve Frank Gehry’nin Son Dönem Binaları Üzerine, Yapı Dergisi, 227, İstanbul.
 • Özer, F., 2010: Felsefesi ve Yapıtları ile Frank Gehry, Yapı Dergisi, 345, İstanbul, s:51-55. Tanyeli, U. (2001). Biz hep taklit mi ederiz? Arredamento Mimarlık, 06, İstanbul: Boyut Yayınları.
 • Tokyay, V. (2005). Gösteri Mimarlığı veya Mimarlığın Gösterisi, Yapı Dergisi, 287, İstanbul.
 • (Url-1) https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-2) http://mimdap.org/2009/07/muze-mimarisinin-otesi/, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-3) https://www.archdaily.com/441358/ad-classics-walt-disney-concert-hall-frank-gehry, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-4) https://www.guggenheim-bilbao.eus/el-edificio, Son erişim tarihi: 17.03.2021.
 • (Url-5) https://www.pritzkerprize.com/laureates, Son erişim tarihi: 28.03.2021.
 • (Url-6) https://www.praemiumimperiale.org/en/laureate-en/laureates-en/gehry-en, Son erişim tarihi: 28.03.2021.
 • (Url-7) https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing page/awards/royal-gold-medal, Son erişim tarihi: 28.03.2021.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çağla ÖZ
İstanbul Kültür Üniversitesi
0000-0003-2629-0491
Türkiye


Yasemin ERKAN YAZICI
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1175-8445
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 28 Mart 2021
Kabul Tarihi 10 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öz, Ç. & Erkan Yazıcı, Y. (2021). Frank Gehry ve Gehry Mimarlığının Dili . Modular Journal , 4 (1) , 46-61 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/62687/904660