Derleme
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 Process in Architecture Studio Education: 'Touchless Experiences'

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 62 - 70, 04.06.2021

Öz

Studio education is at the center of architectural education. Students take part in a production process using various materials and techniques and develop their products as a result of mutual discussions. For this reason, "contact" is very important in the communication that students establish with the instructors or among themselves during the studio training. The touch action, which gained a disturbing feature with the COVID-19 epidemic, led to the development of new methods in daily life. In the education system, the online education model is applied as a new method. In the content of the study, a literature review has been made within the framework of studio education in architecture and the importance of touching in the communication and perception process. In this study, the "non-contact" architectural studio training experience, realized with the possibilities of the online model, separated from the spaces physically interacted due to the epidemic, was discussed. The 'Touchless Experiences' experienced showed how important it is to be together physically in architectural education, but also revealed the role of space in education. In this context, it was concluded that the online education model, which also has various positive effects, causes deficiencies in studio training.

Kaynakça

 • Acar, A. (2020). Çevrimiçi Zihin İşçiliği Olarak Temel Tasarım Eğitimi: Minecraft'tan Mindcraft'a, Mobbig 50 / Oturum 2: Çevrimiçi Eğitimde Birinci Yıl, https://www.youtube.com/watch?v=Mb-uaS3JSR8&t=3016s (20.11.2020)
 • Afacan, Y. (2016). “Exploring the effectiveness of blended learning in interior design education”, Innovations in Education and Teaching International, Sayı(53), s:5.
 • Altınışık, M. (2020). “Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu. https://www.youtube.com/watch?v=947NNc-GKHY Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • Baz, Ömer, Selçuk, (2020), “Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu. https://www.youtube.com/watch?v=947NNc-GKHY Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • Borges, Jorge, Luis, 1985, Selected Poems 1923-1967, Penguin Books, London.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal ve Yeni
 • Eğitim Paradigması, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, s:112-142.
 • Ciravoğlu, A. (2003). Mimari Tasarım Eğitiminde Formel ve Enformel Çalışmalar Üzerine, Yapı Dergisi, Sayı (257), s: 43-47.
 • Erzen, Jale, Nejdet, 1976, Eğitim Estetik Süreç Olarak Yorumu ve Mimarlık Eğitimi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Sayı (2), s: 175-185.
 • Gökmen, H. ve Süer, D. (2003). Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar, Ege Mimarlık, 4-7.
 • Hodge, B. (1998). Not Architecture But Evidence That It Exists-Lauretta Vinciarelli: Watercolors, Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans Okulu Yayınları, s: 130.
 • Houlgate, S. (1993). Vision, Reflection and Openness, Levin, David, Michael, (ed.), Modernity and the Hegemony of Vision, University of California Press s: 100.
 • Ioannou, Olga, 2015, Architectural Education Online And In-Class Synergies: Reshaping The Course And The Learner, The Creativity Game Theory and Practice of Spatial Planning, (3).
 • Kasalı, A. (2020). Birinci Sınıf Stüdyolarında İçeriğin Dönüşümü Üzerine Düşünceler, Mobbig 50 / Oturum 2: Çevrimiçi Eğitimde Birinci Yıl, https://www.youtube.com/watch?v=Mb-uaS3JSR8&t=3016s (20.11.2020)
 • Laplante, Phillip, 2020, Contactless U: Higher Education in the Postcoronavirus World, Education, s: 76-79.
 • Lodson, Joyce, & Ogbeba, John, Emmanuel, 2020, The Effect of Teacher-Student Relationships On Student Creative Performances in Architectural Design Studio, The Educational Review, s: 30-37.
 • Megahed, Nagla, & Ghoneim, Ehab, 2020, Antivirus-built environment: Lessons learned from COVID-19 pandemic, Sustainable Cities and Society, (61).
 • Milovanovic, Alexandra, Kostic, Milos, Zoric, Anna, Dordevic, Alexandra, Pesic, Mladen, Bugarski, Jovana, Josifovski, Andrej, 2020, Transferring COVID-19 Challenges into Learning Potentials: Online Workshops in Architectural Education” Sustainability, (12): 17.
 • Montagu, A. (1986). Touching: The Human Significance of the Skin, Harper & Row Press, New York.
 • Özakpınar, Y. (2000). Psikolojinin Kavramsal Yapısı, Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • Özçetin, Zuhal, 2020, Türkiye’de Mimarlık eğitiminin farklı şehirlerden deneyim örnekleri, Mobbig 50 / Oturum 2: Çevrimiçi Eğitimde Birinci Yıl, https://www.youtube.com/watch?v=Mb-uaS3JSR8&t=3016s (22.11.2020)
 • Pallasmaa, J. (2018). Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular, YEM Yayın, İstanbul.
 • Schön, D. (1984). The Design Studio as an Exemplar of Education For Reflection in Action, Journal of Architectural Education, (38): 2-9.
 • Seylan, A, (2020). Temel Tasarım, YEM Yayın, İstanbul, s: 16-52.
 • Şentürer, A, (1994). Mimari Tasarım, Stüdyo Eğitimi Bu Kadar Rastlantısal mı?, Tasarım Dergisi, (43).
 • Uluoğlu, B. (1990). Mimari Tasarım Eğitimi: Tasarım Bilgisi Bağlamında Stüdyo, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Uluoğlu, B. (1995) Mimari Tasarım Bilgisi: Mimarlık Mesleğinin Epistemolojik Temelleri Üzerine Bir Tartışma, Mimarlık Eğitimi Forum I: Nasıl Bir Gelecek? İstanbul, 172-179.
 • Uygur, S. (2020). “Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu. https://www.youtube.com/watch?v=947NNc-GKHY Erişim Tarihi: 22.03.2021

Mimarlık Stüdyo Eğitiminde COVID-19 Süreci: ‘Temassız Deneyimler’

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 62 - 70, 04.06.2021

Öz

Stüdyo eğitimi mimarlık eğitiminin merkezinde yer almaktadır. Öğrenciler, çeşitli malzeme ve teknikler kullanarak bir üretim sürecinin içinde yer almakta ve karşılıklı tartışmalar sonucunda ürünlerini geliştirmektedir. Bu nedenle stüdyo eğitimi esnasında öğrencilerin öğreticilerle ya da kendi aralarında kurdukları iletişimde ‘temas’ çok önemlidir. Yaşanan COVID-19 salgını ile tedirgin edici bir özellik kazanan dokunma eylemi gündelik yaşamda yeni yöntemler geliştirilmesine neden olmuştur. Eğitim sisteminde ise çevrimiçi eğitim modeli yeni yöntem olarak uygulanmaktadır. Çalışmada mimarlıkta stüdyo eğitimi ile dokunma eyleminin iletişim ve algılama sürecindeki önemi çerçevesinde literatür taraması yapılmıştır. Bu çalışmada salgın nedeniyle fiziksel olarak etkileşimde olunan mekânlardan ayrılarak çevrimiçi modelin imkânları ile gerçekleştirilen “temassız” mimari stüdyo eğitimi deneyimi ele alınmıştır. Yaşanan ‘Temassız Deneyimler’ mimarlık eğitiminde fiziksel olarak bir arada olmanın ne denli önemli olduğunu göstermekle beraber mekânın eğitimdeki rolünü de ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda çeşitli olumlu etkileri de barındıran çevrimiçi eğitim modelinin stüdyo eğitiminde ise eksikliklere neden olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, A. (2020). Çevrimiçi Zihin İşçiliği Olarak Temel Tasarım Eğitimi: Minecraft'tan Mindcraft'a, Mobbig 50 / Oturum 2: Çevrimiçi Eğitimde Birinci Yıl, https://www.youtube.com/watch?v=Mb-uaS3JSR8&t=3016s (20.11.2020)
 • Afacan, Y. (2016). “Exploring the effectiveness of blended learning in interior design education”, Innovations in Education and Teaching International, Sayı(53), s:5.
 • Altınışık, M. (2020). “Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu. https://www.youtube.com/watch?v=947NNc-GKHY Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • Baz, Ömer, Selçuk, (2020), “Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu. https://www.youtube.com/watch?v=947NNc-GKHY Erişim Tarihi: 22.03.2021
 • Borges, Jorge, Luis, 1985, Selected Poems 1923-1967, Penguin Books, London.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (COVID-19) Pandemi Süreci ve Pandemi Sonrası Dünyada Eğitime Yönelik Değerlendirmeler: Yeni Normal ve Yeni
 • Eğitim Paradigması, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, s:112-142.
 • Ciravoğlu, A. (2003). Mimari Tasarım Eğitiminde Formel ve Enformel Çalışmalar Üzerine, Yapı Dergisi, Sayı (257), s: 43-47.
 • Erzen, Jale, Nejdet, 1976, Eğitim Estetik Süreç Olarak Yorumu ve Mimarlık Eğitimi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Sayı (2), s: 175-185.
 • Gökmen, H. ve Süer, D. (2003). Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar, Ege Mimarlık, 4-7.
 • Hodge, B. (1998). Not Architecture But Evidence That It Exists-Lauretta Vinciarelli: Watercolors, Harvard Üniversitesi Tasarım Yüksek Lisans Okulu Yayınları, s: 130.
 • Houlgate, S. (1993). Vision, Reflection and Openness, Levin, David, Michael, (ed.), Modernity and the Hegemony of Vision, University of California Press s: 100.
 • Ioannou, Olga, 2015, Architectural Education Online And In-Class Synergies: Reshaping The Course And The Learner, The Creativity Game Theory and Practice of Spatial Planning, (3).
 • Kasalı, A. (2020). Birinci Sınıf Stüdyolarında İçeriğin Dönüşümü Üzerine Düşünceler, Mobbig 50 / Oturum 2: Çevrimiçi Eğitimde Birinci Yıl, https://www.youtube.com/watch?v=Mb-uaS3JSR8&t=3016s (20.11.2020)
 • Laplante, Phillip, 2020, Contactless U: Higher Education in the Postcoronavirus World, Education, s: 76-79.
 • Lodson, Joyce, & Ogbeba, John, Emmanuel, 2020, The Effect of Teacher-Student Relationships On Student Creative Performances in Architectural Design Studio, The Educational Review, s: 30-37.
 • Megahed, Nagla, & Ghoneim, Ehab, 2020, Antivirus-built environment: Lessons learned from COVID-19 pandemic, Sustainable Cities and Society, (61).
 • Milovanovic, Alexandra, Kostic, Milos, Zoric, Anna, Dordevic, Alexandra, Pesic, Mladen, Bugarski, Jovana, Josifovski, Andrej, 2020, Transferring COVID-19 Challenges into Learning Potentials: Online Workshops in Architectural Education” Sustainability, (12): 17.
 • Montagu, A. (1986). Touching: The Human Significance of the Skin, Harper & Row Press, New York.
 • Özakpınar, Y. (2000). Psikolojinin Kavramsal Yapısı, Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • Özçetin, Zuhal, 2020, Türkiye’de Mimarlık eğitiminin farklı şehirlerden deneyim örnekleri, Mobbig 50 / Oturum 2: Çevrimiçi Eğitimde Birinci Yıl, https://www.youtube.com/watch?v=Mb-uaS3JSR8&t=3016s (22.11.2020)
 • Pallasmaa, J. (2018). Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular, YEM Yayın, İstanbul.
 • Schön, D. (1984). The Design Studio as an Exemplar of Education For Reflection in Action, Journal of Architectural Education, (38): 2-9.
 • Seylan, A, (2020). Temel Tasarım, YEM Yayın, İstanbul, s: 16-52.
 • Şentürer, A, (1994). Mimari Tasarım, Stüdyo Eğitimi Bu Kadar Rastlantısal mı?, Tasarım Dergisi, (43).
 • Uluoğlu, B. (1990). Mimari Tasarım Eğitimi: Tasarım Bilgisi Bağlamında Stüdyo, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Uluoğlu, B. (1995) Mimari Tasarım Bilgisi: Mimarlık Mesleğinin Epistemolojik Temelleri Üzerine Bir Tartışma, Mimarlık Eğitimi Forum I: Nasıl Bir Gelecek? İstanbul, 172-179.
 • Uygur, S. (2020). “Paradigma Kayması”na (da) Karşı bir Mimarlık Okulu. https://www.youtube.com/watch?v=947NNc-GKHY Erişim Tarihi: 22.03.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Derleme Makalesi
Yazarlar

Cemre KILINÇ (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8651-6945
Türkiye


Sema BALÇIK
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3515-1007
Türkiye


Gizem KARAOĞLU
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2228-9461
Türkiye


Ruşen YAMAÇLI
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9659-9246
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 19 Şubat 2021
Kabul Tarihi 18 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kılınç, C. , Balçık, S. , Karaoğlu, G. & Yamaçlı, R. (2021). Mimarlık Stüdyo Eğitiminde COVID-19 Süreci: ‘Temassız Deneyimler’ . Modular Journal , 4 (1) , 62-70 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/62687/883152