Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Example of Conservation and Re-use in Modern Turkish Architecture: Burdur Evening Art School

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 129 - 162, 28.12.2020

Öz

As well as the issue of conservation of Turkish Modern Architecture, which is built with new form and material technologies, the issue of how to protect them is on the agenda of the disciplines. Applications on the restoration of concrete material and structure are insufficient, and academic studies on the subject are also limited. Burdur Evening Art School, known to be built in the 1940s, is located on the axis that provides access to the area where the train station buildings are located in Burdur City and planned within the scope of Republican Transportation Policies. There is no other building belonging to the same period on this axis named as İstasyon Avenue in today. Its open and green area and visual perception on the street reflects period, it needs to be protected with its physical features. The intervention offers are planned based on the view that it will be appropriate to make the building usable with new functions that will provide today's urban needs. In this article, the building's survey studies, restitution researches, structural analysis, adaptive reuse and restoration suggestions are explained step by step. As a result, this study, which deals with conservation of the building that has an important place in urban memory, will contribute to the relevant literature.

Kaynakça

 • Arığ, A. S. (2011). Ankara’da Modanın Öncüsü Bir Okul: İsmet Paşa Kız Enstitüsü. CTAD, Yıl 7, Sayı 14, 3-15.
 • Burdur 1973 İl Yıllığı (1974). Burdur Valiliği Yayınları, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.
 • Burdur Akşam Sanat Okulu Deprem Güvenliği Raporu, (2012).
 • Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü Belge ve Fotoğraf Arşivi, (2018).
 • Erdem, R. (1946). Burdur İline Ait Genel Bilgiler. Burdur: (Yayınevi Yok), s.80-88.
 • Esengül İNPULAT arşivi, Burdur Akşam Sanat Okulu mezunu, (2019).
 • Eyüce, A. (2011). Modernlik ve Türkiye’de Modern Mimarlık, TMMOB Ankara Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi, Sayı:362.
 • Karakök,M. E. Ç.; Gökarslan, A.B., (2018). Senirkent Kız Enstitüsü (19.04.2018 -22.04.2018). Yayın Yeri: ECSAC European Conference On Science, Art Culture.
 • Özdemir, Ö. (1998). Türkiye Cumhuriyeti 1923-1998: Burdur İli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim.
 • URL1: Internet Sayfası: https://veteriner.mehmetakif.edu.tr/icerik/332/643/genel-bilgi (erişim tarihi: 21.11.2019).
 • URL2: Internet Sayfası: http://emekevlermtal.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzun-tarihcesi_33430.html (erişim tarihi: 01.12.2019).
 • Yakartepe M.E., Gökarslan A.B. (12.10.2012). Isparta Kız Meslek ve Teknik Lisesi, Yayın Yeri: DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, Kocaeli.

Modern Türk Mimarisinde Koruma ve Yeniden İşlevlendirmeye Bir Örnek: Burdur Akşam Sanat Okulu

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 129 - 162, 28.12.2020

Öz

Yeni biçim ve malzeme teknolojileri ile inşa edilen Türkiye Modern Mimarlığının koruma altına alınması kadar, nasıl korunacakları konusu disiplinlerin gündemindedir. Beton malzemenin ve strüktürün restorasyonu konusunda uygulamalar yetersiz olup, konu ile ilgili akademik çalışmalar da kısıtlıdır. 1940’lı yıllarda inşa edildiği bilinen Burdur Akşam Sanat Okulu, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları kapsamında planlanan ve gar binalarının bulunduğu alana ulaşım sağlayan aks üzerinde konumlandırılmıştır. İstasyon Caddesi olarak adlandırılmış olan bu aks üzerinde, günümüzde, söz konusu yapı ile aynı döneme ait başka bir yapı bulunmamaktadır. Sahip olduğu açık ve yeşil alan, cadde üzerindeki görsel algısı, dönemini yansıtmakta olup, fiziksel özellikleri ile korunması gerekmektedir. Önerilen müdahaleler, yapının günümüz kent gereksinimlerini sağlayacak yeni işlevlerle kullanılır hale getirilmesi yönteminin uygun olacağı görüşü üzerinden planlanmıştır. Bu makalede yapının rölöve çalışmaları, restitüsyon araştırması, yapısal analizleri, yeniden kullanım ve restorasyon önerileri aşama aşama anlatılmıştır. Sonuçta kentsel bellekte önemli bir yeri olan yapının koruma uygulamasını ele alan bu çalışma, konu ile ilgili literatüre katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Arığ, A. S. (2011). Ankara’da Modanın Öncüsü Bir Okul: İsmet Paşa Kız Enstitüsü. CTAD, Yıl 7, Sayı 14, 3-15.
 • Burdur 1973 İl Yıllığı (1974). Burdur Valiliği Yayınları, İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.
 • Burdur Akşam Sanat Okulu Deprem Güvenliği Raporu, (2012).
 • Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü Belge ve Fotoğraf Arşivi, (2018).
 • Erdem, R. (1946). Burdur İline Ait Genel Bilgiler. Burdur: (Yayınevi Yok), s.80-88.
 • Esengül İNPULAT arşivi, Burdur Akşam Sanat Okulu mezunu, (2019).
 • Eyüce, A. (2011). Modernlik ve Türkiye’de Modern Mimarlık, TMMOB Ankara Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi, Sayı:362.
 • Karakök,M. E. Ç.; Gökarslan, A.B., (2018). Senirkent Kız Enstitüsü (19.04.2018 -22.04.2018). Yayın Yeri: ECSAC European Conference On Science, Art Culture.
 • Özdemir, Ö. (1998). Türkiye Cumhuriyeti 1923-1998: Burdur İli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim.
 • URL1: Internet Sayfası: https://veteriner.mehmetakif.edu.tr/icerik/332/643/genel-bilgi (erişim tarihi: 21.11.2019).
 • URL2: Internet Sayfası: http://emekevlermtal.meb.k12.tr/icerikler/okulumuzun-tarihcesi_33430.html (erişim tarihi: 01.12.2019).
 • Yakartepe M.E., Gökarslan A.B. (12.10.2012). Isparta Kız Meslek ve Teknik Lisesi, Yayın Yeri: DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları VIII, Kocaeli.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Seda ŞİMŞEK TOLACI 0000-0002-1881-186X

Ayşe Betül GÖKARSLAN 0000-0002-6983-2660

Duygu KÖSE 0000-0002-1643-0510

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 31 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ŞİMŞEK TOLACI, S., GÖKARSLAN, A. B., & KÖSE, D. (2020). Modern Türk Mimarisinde Koruma ve Yeniden İşlevlendirmeye Bir Örnek: Burdur Akşam Sanat Okulu. Modular Journal, 3(2), 129-162.