Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of "Refunctioning Competitions" through the Example of the City of Berlin

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 39 - 57, 29.06.2020

Öz

Cities are artefacts where the concept of time is important and effective. With the progression of the time, urban spaces continue to exist by gaining different meanings. Within the cyclical period of time, it is possible to read the traces of life belonging to a period and the multi-layered history of the city through the urban space which is at the centre of an ongoing change. These structures and built environments of the city become biographies of change in the temporal process of the city.


Every city does not have the same chance to preserve this multi-layered meaningfulness it has accumulated. In addition to being destroyed due to reasons such as various disasters, wars, invasions, etc., this multiple meaningfulness and historical continuity of the cities can be interrupted by human beings and the sovereign powers. The city of Berlin is one of the cities of which historical continuity was interrupted. The destruction brought by World War II turned the city into a ruin. The city has turned this heavy destruction into a ground of collective memory and provided uninterrupted continuity of the city memory through architectural competitions. This study aims to read the 'refunctioning' potential of architectural competitions through the example of the city of Berlin.

Kaynakça

 • Architectural Review, Berlin Özel Sayısı, 2003 -3 (Sonbahar), Sf: 32-42.
 • Assmann, J., (2015), Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Çeviri: Ayşe Tekin, 2. Baskı Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Auge, M. (1997), Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, İngilizceye Çeviri: John Howe, Verso Press, London, New York.
 • Çalak, I. E. (2012), Kentsel ve Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında Kamusal Mekanlar: ULAP Platz Örneği, Almanya. Tasarım + Kuram dergisi, Cilt: 8, Sayı:13, sf. 34–47.
 • Çalak, I. E. (2013), Belleğin Kentsel Mekan ve Mimarlık Yoluyla Yapılanma Süreçleri, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Halbwachs, M. (1992), On Collevtive Memory, Çeviri: Lewis A. Coser, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Hess, D. B., Tammaru, T., Ham, V.M. (2020), Housing Estates in Europe Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, Springer Open Press, Cham.
 • İdil, B. (2010), Yarışma da Asla Sadece Yarışma Değildir!, Mimarlık Dergisi, Sayı: 351.
 • Kühne, G. (1986), Evangelische Kirchen in Berlin, CZV-Verlag, Berlin.
 • Lynch, K., 1960. The Image of the City. The MIT Press, Cambridge.
 • Moles, A. (2018), Belirsizin Bilimleri İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji, Çeviri: Nuri Bilgin, 5. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Neill, W.J.V. (1997), Memory, Collective Identity and Urban Design: The Future of Berlin’s Palast der Republik, Journal of Urban Design, Volume 2, Issue 2, Sf. 179-192.
 • Richie, A. (1999), Faust’s Metropolis: A History of Berlin, Carroll & Graf Publishers, New York.
 • Rossi, A. (1984), The Architectural of the City, The MIT Press, London.
 • Urban, F. (2006), The Invention of the Historic City Building the Past in East Berlin 1970-1990, Massachussetts Institute of Technology, Massachussetts.
 • URL-1: http://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-new-german-parliament/ (Erişim Tarihi: 09.05.2020)
 • URL-2: http://www.berlin.de/geschichte/historische-bilder/suche/index.php?popup&big&place=Reichstag&page=1 (Erişim Tarihi: 11.05.2020)
 • URL-3: http://www.berlin.de/geschichte/historische-bilder/suche/index.php?popup&big&place=Reichstag&page=9 (Erişim Tarihi: 11.05.2020)
 • URL-4: https://garibaldy.files.wordpress.com/2010/02/reichstag-red-flag.jpg (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-5: http://ecococos.blogspot.com/2011/05/historia-de-los-huertos-urbanos-ii-dig.html (Erişim Tarihi: 16.05.2020)
 • URL-6: http://lukaround.com/?p=1755 (Erişim Tarihi: 07.05.2020)
 • URL-7: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1683_1773.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-8: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1774_1870.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-9: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1871_1935.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-10: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1936_1945.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-11: https://kitatatsumi.com/geschichte-deutschland-20-jh-nachkriegszeit-berlin-1945-49-kriegszerstorungen-ruinen-gebaude-religion-dome-franzosischer-dom/ (Erişim Tarihi: 12.05.2020)
 • URL-12: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_the_Gendarmenmarkt_and_Deutscher_Dom_(German_Cathedral)_from_the_Top_of_Franz%C3%B6sischer_Dom_(French_Cathedral).JPG (Erişim Tarihi: 12.05.2020)
 • URL-13: https://www.museumsinsel-berlin.de/en/buildings/neues-museum/ (Erişim Tarihi: 15.05.2020)
 • URL-14: https://en.wikipedia.org/wiki/Neues_Museum (Erişim Tarihi: 15.05.2020)
 • URL-15: https://memphistours.files.wordpress.com/2010/10/neues_museum_berlin-old.jpg (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • URL-16: http://www.davidchipperfield.co.uk/project/neues_museum (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • URL-17: https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neues-museum/home.html (Erişim Tarihi: 17.05.2020)

‘Yeniden İşlevlendirme Yarışmaları’nın Berlin Kenti Örneği Üzerinden İrdelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 39 - 57, 29.06.2020

Öz

Kentler, zaman kavramının önemli ve etkili olduğu artifaktlardır. Zamanın ilerleyişi ile beraber, kentsel mekanlar farklı anlamlar kazanarak var olmaya devam ederler Döngüsel zaman dilimi içerisinde, devam edegelen bir değişimin merkezinde yer alan kentsel mekan üzerinden, bir döneme ait yaşantı izlerini ve kentin çok katmanlı tarihini okumak mümkündür. Kentin bu yapıları ve yapılı çevreleri, kentin zamansal süreç içerisinde değişimin biyografileri haline gelirler.Her kent biriktirdiği bu çok katmanlı anlamsallığı muhafaza etmek konusunda aynı şansa sahip değildir. Çeşitli afetler, savaşlar, istilalar vb. sebeplerle tahrip olmanın yanı sıra, insan eliyle ve egemen güçler vasıtasıyla da kentlerin sahip oldukları bu çok anlamlılık ve tarihsel süreklilik kesintiye uğrayabilmektedir. Berlin kenti, bahsi geçen tarihsel sürekliliği kesintiye uğrayan kentlerin başında gelmektedir. II. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım, kenti adeta bir harabeye dönüştürmüştür. Kent, yaşadığı bu ağır tahribatı, kolektif hafızanın bir zemini haline getirmiş, mimarlık yarışmaları yoluyla kent belleğinin kesintisiz devamlılığını sağlamıştır. Çalışma, mimarlık yarışmalarının ‘yeniden işlevlendirme’ potansiyelini, Berlin kenti örneği üzerinden okumayı amaç edinmiştir.

Kaynakça

 • Architectural Review, Berlin Özel Sayısı, 2003 -3 (Sonbahar), Sf: 32-42.
 • Assmann, J., (2015), Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Çeviri: Ayşe Tekin, 2. Baskı Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Auge, M. (1997), Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, İngilizceye Çeviri: John Howe, Verso Press, London, New York.
 • Çalak, I. E. (2012), Kentsel ve Kolektif Belleğin Sürekliliği Bağlamında Kamusal Mekanlar: ULAP Platz Örneği, Almanya. Tasarım + Kuram dergisi, Cilt: 8, Sayı:13, sf. 34–47.
 • Çalak, I. E. (2013), Belleğin Kentsel Mekan ve Mimarlık Yoluyla Yapılanma Süreçleri, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Halbwachs, M. (1992), On Collevtive Memory, Çeviri: Lewis A. Coser, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Hess, D. B., Tammaru, T., Ham, V.M. (2020), Housing Estates in Europe Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, Springer Open Press, Cham.
 • İdil, B. (2010), Yarışma da Asla Sadece Yarışma Değildir!, Mimarlık Dergisi, Sayı: 351.
 • Kühne, G. (1986), Evangelische Kirchen in Berlin, CZV-Verlag, Berlin.
 • Lynch, K., 1960. The Image of the City. The MIT Press, Cambridge.
 • Moles, A. (2018), Belirsizin Bilimleri İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji, Çeviri: Nuri Bilgin, 5. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Neill, W.J.V. (1997), Memory, Collective Identity and Urban Design: The Future of Berlin’s Palast der Republik, Journal of Urban Design, Volume 2, Issue 2, Sf. 179-192.
 • Richie, A. (1999), Faust’s Metropolis: A History of Berlin, Carroll & Graf Publishers, New York.
 • Rossi, A. (1984), The Architectural of the City, The MIT Press, London.
 • Urban, F. (2006), The Invention of the Historic City Building the Past in East Berlin 1970-1990, Massachussetts Institute of Technology, Massachussetts.
 • URL-1: http://www.fosterandpartners.com/projects/reichstag-new-german-parliament/ (Erişim Tarihi: 09.05.2020)
 • URL-2: http://www.berlin.de/geschichte/historische-bilder/suche/index.php?popup&big&place=Reichstag&page=1 (Erişim Tarihi: 11.05.2020)
 • URL-3: http://www.berlin.de/geschichte/historische-bilder/suche/index.php?popup&big&place=Reichstag&page=9 (Erişim Tarihi: 11.05.2020)
 • URL-4: https://garibaldy.files.wordpress.com/2010/02/reichstag-red-flag.jpg (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-5: http://ecococos.blogspot.com/2011/05/historia-de-los-huertos-urbanos-ii-dig.html (Erişim Tarihi: 16.05.2020)
 • URL-6: http://lukaround.com/?p=1755 (Erişim Tarihi: 07.05.2020)
 • URL-7: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1683_1773.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-8: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1774_1870.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-9: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1871_1935.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-10: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/staedtebau-projekte/gendarmenmarkt/de/geschichte/1936_1945.shtml (Erişim Tarihi: 10.05.2020)
 • URL-11: https://kitatatsumi.com/geschichte-deutschland-20-jh-nachkriegszeit-berlin-1945-49-kriegszerstorungen-ruinen-gebaude-religion-dome-franzosischer-dom/ (Erişim Tarihi: 12.05.2020)
 • URL-12: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_the_Gendarmenmarkt_and_Deutscher_Dom_(German_Cathedral)_from_the_Top_of_Franz%C3%B6sischer_Dom_(French_Cathedral).JPG (Erişim Tarihi: 12.05.2020)
 • URL-13: https://www.museumsinsel-berlin.de/en/buildings/neues-museum/ (Erişim Tarihi: 15.05.2020)
 • URL-14: https://en.wikipedia.org/wiki/Neues_Museum (Erişim Tarihi: 15.05.2020)
 • URL-15: https://memphistours.files.wordpress.com/2010/10/neues_museum_berlin-old.jpg (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • URL-16: http://www.davidchipperfield.co.uk/project/neues_museum (Erişim Tarihi: 17.05.2020)
 • URL-17: https://www.smb.museum/en/museums-institutions/neues-museum/home.html (Erişim Tarihi: 17.05.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serhat ULUBAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Feride ÖNAL
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ULUBAY, S., & ÖNAL, F. (2020). ‘Yeniden İşlevlendirme Yarışmaları’nın Berlin Kenti Örneği Üzerinden İrdelenmesi. Modular Journal, 3(1), 39-57.