Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Color Perception in Interior and It’s Effects on Psychology

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 89 - 105, 29.06.2020

Öz

Places gain meaning with their equipment and functions. The colors in a place make psychological effects to the users and give an identity to that place. Colors are the communication channel of the place with the user; reflect the character, identity, socio-cultural background, psychology, and geography of people and societies.

The fact that the relationship between space, color and human being strong and complex shows the importance of the subject. So it is an issue worth researching. In this article, the perception of space and space, and then the definition of color and the characteristics of color such as type, value, saturation are explained; and also human psychology, individual color psychology, social color psychology, the use of color in space and its psychological effects are examined. In this article, literature review (theses, articles, books) and evaluations based on examples were used as research methods; it is aimed to guide academicians who give education in the field of interior architecture, students receiving education and designers working in the sector and contribute to the literature.

Kaynakça

 • Ayber, U. (2012). Mekan Kimlik İlişkisinde Işık ve Renk Faktörlerinin Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Aykul, E. (2015). Mutfak Tasarımında Renk Kullanımı ve Rengin Belirlenmesine Etki Eden Öğelerin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı, istanbul: Remzi Kitapevi.
 • Baymur, F. (1997). Genel Psikoloji, 12. Basım, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Göker, K. M. (2002). İç Mimarlık-Tasarım’da Aydınlatma; İlke-Sistem-Tasarım Bağıntısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Göler, S. (2009). Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekan Algısına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü.
 • Frieling, H. (1990). Gesetz Der Farbe, München.
 • Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü, İstanbul: Ütopya Yayınevi.
 • Mutman, M. (1994). Üretilen Mekan, Yok Olan Mekan (Kitap Eleştirisi), Toplum ve Bilim Dergisi, Cilt.64-65
 • Nuhoğlu, R. (2006). Rengin Tüketici Satın alma Davranışlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öktem, D. (2007). Otel İç Mimari Tasarımında Mekan Algılama Ve Kimlik Oluşumu ve Örnekler Üzerinde Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdemir, T. (2005). Renk Kavramı ve Konut İç Mekanında Tasarıma Etkileri, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özer, B. (2005). İnsan Psikolojisi ve Peyzaj Tasarımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkan, A. (2007). İç mekan Tasarımı Kuram ve Yöntemleri Işığında Günümüz Türk İç Mekan Tasarımcıları ve Tasarım Anlayışlarına Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özsırkıntı Kasap, H. (2015). 20. Yüzyıl Mimarisinde Form ve Renk, İstanbul: Türkiye Alim Kitapları Yayınları.
 • Özsavaş, N. (2016). İç Mekan Tasarımında Renk Algısı, SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Kasım/Aralık, Cilt: 9, Sayı: 18, ISSN 1308-2698.
 • Şekiller
 • Şekil 1. (URL-1): https://tr.pinterest.com/pin/195062227584749676/ , Erişim: 07.06.2018. Şekil 2. (URL-2): http://www.yildiz.edu.tr/~bayram/sgi/saygi_main.htm , Erişim: 21.03.2018.

İç Mekânda Renk Algısı ve Psikolojiye Etkileri

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 89 - 105, 29.06.2020

Öz

Özet Mekanlar; sahip oldukları donatılar ve işlevler ile anlamlanır, renkler ile kullanıcılara psikolojik etkiler yapar ve kimlik kazanır. Renk, mekanın kullanıcı ile iletişim kanalıdır. İnsanların ve toplumların karakterini, kimliğini, sosyo-kültürel birikimini, psikolojisini, coğrafyasını yansıtan renkler, mekanlar aracılığıyla insanlara bütün bu birikimlerin farklı etkilerini yansıtır.

Mekan, renk, ve insan ilişkisinin güçlü ve karmaşık olması beraberinde bu ilişkinin devamlı oluşu, insanların ondan etkilenmesi konunun önemini göstermekle birlikte araştırmanın nedenini oluşturmaktadır. Makalede; mekan ve mekan algısı sonrasında renk tanımı ve rengin tür, değer, doygunluk gibi özellikleri açıklanmıştır. insan psikolojisi ve bireysel renk psikolojisi, toplumsal renk psikolojisi, mekanda renk kullanımı ve psikolojik etkileri ile rengin mekanlarda kullanımı sonucunda bireyler üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiler irdelenmiştir. Makalede; araştırma yöntemi olarak literatür taraması, tezler, makaleler, kitaplar ve örnekler üzerinden değerlendirmeler yer almaktadır. İç mimarlık alanında eğitim veren akademisyenler, eğitim alan öğrenciler ve sektörde çalışan tasarımcılara yol göstermek ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Kaynakça

 • Ayber, U. (2012). Mekan Kimlik İlişkisinde Işık ve Renk Faktörlerinin Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Aykul, E. (2015). Mutfak Tasarımında Renk Kullanımı ve Rengin Belirlenmesine Etki Eden Öğelerin Belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı, istanbul: Remzi Kitapevi.
 • Baymur, F. (1997). Genel Psikoloji, 12. Basım, İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
 • Göker, K. M. (2002). İç Mimarlık-Tasarım’da Aydınlatma; İlke-Sistem-Tasarım Bağıntısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • Göler, S. (2009). Biçim, Renk, Malzeme, Doku ve Işığın Mekan Algısına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü.
 • Frieling, H. (1990). Gesetz Der Farbe, München.
 • Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü, İstanbul: Ütopya Yayınevi.
 • Mutman, M. (1994). Üretilen Mekan, Yok Olan Mekan (Kitap Eleştirisi), Toplum ve Bilim Dergisi, Cilt.64-65
 • Nuhoğlu, R. (2006). Rengin Tüketici Satın alma Davranışlarına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öktem, D. (2007). Otel İç Mimari Tasarımında Mekan Algılama Ve Kimlik Oluşumu ve Örnekler Üzerinde Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdemir, T. (2005). Renk Kavramı ve Konut İç Mekanında Tasarıma Etkileri, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özer, B. (2005). İnsan Psikolojisi ve Peyzaj Tasarımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özkan, A. (2007). İç mekan Tasarımı Kuram ve Yöntemleri Işığında Günümüz Türk İç Mekan Tasarımcıları ve Tasarım Anlayışlarına Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özsırkıntı Kasap, H. (2015). 20. Yüzyıl Mimarisinde Form ve Renk, İstanbul: Türkiye Alim Kitapları Yayınları.
 • Özsavaş, N. (2016). İç Mekan Tasarımında Renk Algısı, SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, Kasım/Aralık, Cilt: 9, Sayı: 18, ISSN 1308-2698.
 • Şekiller
 • Şekil 1. (URL-1): https://tr.pinterest.com/pin/195062227584749676/ , Erişim: 07.06.2018. Şekil 2. (URL-2): http://www.yildiz.edu.tr/~bayram/sgi/saygi_main.htm , Erişim: 21.03.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nedim ALİCİ> (Sorumlu Yazar)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2648-5822
Türkiye


Müge GÖKER PAKTAŞ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4868-1856
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 11 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alici, N. & Göker Paktaş, M. (2020). İç Mekânda Renk Algısı ve Psikolojiye Etkileri . Modular Journal , 3 (1) , 89-105 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/55371/740289