Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Notes on Structure of Stadium Bowl

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 76 - 88, 29.06.2020

Öz

The building type, which has marked the last twenty years on a global scale, is undoubtedly stadium buildings with its huge dimensions and symbolic forms. Many new stadiums are built almost before significant tournaments. Although the symbolic effects of these buildings are mostly due to their formal arrangements, the bowl structures that allow the audience to watch a safe and comfortable event are also a factor that increases this effect.

The stadium bowl is the most important architectural component of a stadium. They should be designed to give a certain viewing comfort. Watching a sports activity in the stadium without any visual interruption depends on the correct design of the bowl. Therefore, it is important to consider some criteria that affect the design: viewing distance, sightline, tread width, distance and height of the stands from the playing field, viewing angles and plan types determine the overall structure of the stadium bowl. The study aims to shed light on new stadium designs by explaining these criteria in detail.

Kaynakça

 • Akşar, Tuğrul (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür.
 • Akşar, Tuğrul (2010). Futbolun Ekonomi Politiği. İstanbul: Literatür.
 • Authier, Christian (2002). Futbol A. Ş., Çev., A. Berktay. İstanbul: Kitap.
 • DCMS., (2008). Guide to Safety at Sports Grounds, Fifth Edition, UK: TSO
 • DelMont R., Botta C. & Reddy R. (2011). FIFA Football Stadiums Technical Recommendations and Requirements, Zurich: The Fédération Internationale de Football Association
 • DIN EN 13200-1 'Zuschaueranlagen' - Teil 1: Kriterien für die räumliche Anordnung von zuschauer-platzen. May 2004, DIN Normenausschuss Bauwesen, Beuth Verlag, Berlin
 • Emirates Stadium, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emirates_Stadium_-_East_stand_Club_Level.jpg. (03.05.2020)
 • Fenwick M., Borno T., Favre T. & Tusell J. (2011). UEFA Guide to Quality Stadiums, Nyon: Union of European Football Associations
 • John, G., Sheard R., & Vickery, B. (2007). STADIA: A Design and Development Guide. Oxford: Architectural Press, Elsevier.
 • Nixdorf, S., (2008). Stadium Atlas: Technical Recommendations for Grandstands in Modern Stadia. Berlin: Ernst&Sohn
 • Saltuk, S. (1995). Antik Stadyumlar. İstanbul: İnkılap Kitapevi
 • Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi. Ankara: Dost Kitapevi
 • UEFA, (2018). UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Switzerland: UEFA Pub.

Stadyum Çanağının Yapısı Üzerine Notlar

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 76 - 88, 29.06.2020

Öz

Küresel boyutta son yirmi yıla damgasını vuran yapı tipi kuşkusuz devasa boyutları ve simgesel biçimleriyle stadyum yapılarıdır. Hemen hemen birçok önemli turnuva öncesi yeni stadyumlar inşa edilir. Bu binaların simgesel etkileri daha çok biçimsel yapılarından kaynaklanmasına rağmen, seyircilerin güvenli ve rahat bir müsabaka seyretmelerine imkân veren çanak yapıları da bu etkiyi arttıran bir faktördür.Stadyum çanağı bir stadyumun en önemli mimari bileşenidir. Belirli bir görüş konforu verecek şekilde tasarlanmaları gerekir. Stadyumda bir spor aktivitesini seyreden kişilerin onu herhangi bir görsel kesintiye uğramaksızın seyredebilmeleri çanağın doğru tasarımından geçer. Dolayısıyla çanağın tasarımını etkileyen bazı ölçütleri dikkate almak önemlidir: Görüş mesafesi, görüş hattı, basamak genişliği, tribünlerin oyun alanından uzaklığı ve yüksekliği, görüş açıları ve plan tipleri stadyum çanağının genel yapısını belirler. Çalışma bahsedilen bu ölçütleri detaylı bir şekilde açıklayarak yeni stadyum tasarımlarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Akşar, Tuğrul (2005). Endüstriyel Futbol. İstanbul: Literatür.
 • Akşar, Tuğrul (2010). Futbolun Ekonomi Politiği. İstanbul: Literatür.
 • Authier, Christian (2002). Futbol A. Ş., Çev., A. Berktay. İstanbul: Kitap.
 • DCMS., (2008). Guide to Safety at Sports Grounds, Fifth Edition, UK: TSO
 • DelMont R., Botta C. & Reddy R. (2011). FIFA Football Stadiums Technical Recommendations and Requirements, Zurich: The Fédération Internationale de Football Association
 • DIN EN 13200-1 'Zuschaueranlagen' - Teil 1: Kriterien für die räumliche Anordnung von zuschauer-platzen. May 2004, DIN Normenausschuss Bauwesen, Beuth Verlag, Berlin
 • Emirates Stadium, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emirates_Stadium_-_East_stand_Club_Level.jpg. (03.05.2020)
 • Fenwick M., Borno T., Favre T. & Tusell J. (2011). UEFA Guide to Quality Stadiums, Nyon: Union of European Football Associations
 • John, G., Sheard R., & Vickery, B. (2007). STADIA: A Design and Development Guide. Oxford: Architectural Press, Elsevier.
 • Nixdorf, S., (2008). Stadium Atlas: Technical Recommendations for Grandstands in Modern Stadia. Berlin: Ernst&Sohn
 • Saltuk, S. (1995). Antik Stadyumlar. İstanbul: İnkılap Kitapevi
 • Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi. Ankara: Dost Kitapevi
 • UEFA, (2018). UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Switzerland: UEFA Pub.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tan Kamil Gürer 0000-0002-3229-5515

Nazlı Arslan 0000-0002-4272-7617

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 9 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gürer, T. K., & Arslan, N. (2020). Stadyum Çanağının Yapısı Üzerine Notlar. Modular Journal, 3(1), 76-88.