Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mimarlık Öğrencilerinin “Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” Örneğinde Mekân Tasarımı Deneyimleri

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1, 46 - 56, 30.06.2019

Öz

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde, 7.yarıyılda verilen, Mimari Erişilebilirlik Dersi kapsamında mimari erişim kavramı öğrencilere farklı ölçek ve boyutlarda anlatılmaktadır. Mimari erişilebilirliği salt rampa veya hissedilebilir yüzey uygulamaları yapılarak çözümlenmesi dışında, mekân kullanımında konfor, güvenlik ve sağlıklı yaşam ölçütlerinin önemli olduğu kavratılmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen "Aktifiz Toplumun İçindeyiz, 0-29 yaş Çocuklar İçin Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi" isimli proje kapsamında kurulan merkez, dönem projesi olarak ele alınmıştır. Öğrenciler, merkezin işlevini, eğitim sistemini yöneticilerden dinlemiş, velilerle soru-cevap şeklinde görüşme yapmış ve öğrencileri izlemişlerdir. Derste aldıkları teorik bilgiler ile mevcut binanın analizini yapmış, sentezleyerek bir sonuca varmaya çalışmışlardır. Öğrencilerden, farklı çalışma grupları oluşturularak, mevcut fiziksel aktivite merkezinin iyileştirilmesi için önerilerinin tespiti, yeni bir merkez tasarımı kararlarını oluşturmaları ve tasarım kriterleri belirlemeleri istenmiştir.

20 mimarlık öğrencisi ile yapılan çalışmanın, öğrencilerin mesleki ve insani farkındalıklarının artmasına ve toplumda kendisinden farklı gördüğü bireylerle kolay iletişime geçebilmesinde olumlu etki yaptığı görülmüştür.


Kaynakça

 • Akçin, N., Çapa Tayyare, B., & Mandan, S. (2014). Bağımsız Otistik Çocuklar Eğitim Merkezinde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 61-84.
 • DiGioia, A. (2010, 09 27). Angela DiGioia's blog. Serendip Studio Web Sitesi: https://serendipstudio.org/exchange/node/8074 adresinden alınmıştır
 • Hill, E. L., & Frith, U. (2003, Şubat 28). Understanding autism: insights from mind and brain. Philosophical Transactions Of The Royal Society B , s. 281-289.
 • Imrie, R. (2003). Architects' Conceptions of the Human Body. Environment and Planning D: Society and Space, 47-65.
 • İnalhan, G., & Can, E. (2018). Çocuklarla Tasarım. Evrensel Tasarıma Farklı Bakışlar (s. 73-112). içinde İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kılıç, A. Z., & Durmuş, G. (2016). Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı:Okul Meclisi Örneği. Değerler Eğitimi Eğitimde Farklılık ve Katılım Hakkı (s. 147-165). içinde İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Mostafa, M. (2008, Mart). An Architecture for Autism: Concepts of Design Intervention for the Autistic User. International Journal of Architectural Research, s. 189-211.
 • Mulligan, K., Calder, A., & Mulligan, H. (2018). Inclusive design in architectural practice: Experiential learning of disability in architectural education. Disability and Health Journal, 237-242.
 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB). (2019, 02 12). T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR,101836/otizm-spektrum-bozuklugu-osb.html adresinden alınmıştır.
 • Özer, D., & Nalbant, S. (2017). Bir Dönüşüm Hikayesi; Aktif Yaşam Merkezinden Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezine. III. Uluslararası Engelliler Beden Eğitimi ve Spor Kongresi Kongre Kitabı (s. 2-3). Konya: Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi.
 • Sanchez, P. A., Vazquez, F. S., & Cartegana, L. A. (2011). Autism and the Built Environment. P. W. (Ed.) içinde, Autism Spectrum Disorders - From Genes to Environment (s. 363-380). Intech.
 • Wolpers, M., Memmel, M., & Giretti, A. (2009). Metadata in Architecture Education - First Evaluation Results of the MACE System. Learning in the Synergy of Multiple Disciplines, 112-126.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özlem BELİR Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 29 Nisan 2019
Kabul Tarihi 20 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Belir, Ö. (2019). Mimarlık Öğrencilerinin “Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi” Örneğinde Mekân Tasarımı Deneyimleri . Modular Journal , 2 (1) , 46-56 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/49551/635268