Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fotoğrafın Resim Sanatında Temsil Edilmesi Üzerine Bir İnceleme: Müge Ertemli’nin “Denizel Soyutlamalar” Başlıklı Kişisel Resim Sergisi

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 13 - 21, 31.12.2018

Öz

Toplumsal değişimler, sosyokültürel gelişmeler ve teknik yenilikler sanat alanında yenilikçi yaklaşımların üretilmesine olanak sağlamış ve bu ortam fotoğraf sanatını doğrudan etkilemiştir. Söz konusu etkileşim, fotoğraf sanatının tür, konu ve üretim yöntemleri açısından da değişime uğramasına zemin hazırlamıştır. Fotoğraf için tanımlı hale gelen konvansiyonel teknik ve ideolojik yaklaşımlar günümüzün olanakları ile yeni bir anlatım becerisi kazanmıştır. Ayrıca bilgisayarların sağladığı imkânlar ile fotoğrafta yeni estetik arayışlar deneyimlenebilir hale gelmiş ve fotoğrafa müdahale edilmesi sürecinde ideolojik yöntemler yerini teknik ve estetik güncel yöntemlere bırakmıştır. Bu bağlamda fotoğraf ile resim sanatı arasında soyutlama ölçeğinde iletişim kurmayı amaçlayan bu araştırmada, Müge Ertemli’nin “Denizel Soyutlamalar” ismini verdiği kişisel resim sergisinde yer alan çalışmaların üretim proseslerini besleyen yaklaşımlar irdelenmiştir. Ayrıca sanatçı ile gerçekleştirilen yapılandırılmamış görüşme sonucunda elde edilen tüm veriler sanatçının bakış açısı doğrultusunda yorumlanmış ve sergide yer alan örnek işlerin teşhir edilmesi ile desteklenmiştir.

Kaynakça

 • Bobat, A. (1999). Çeşitli Ağaç Türlerinin Boring ve Fouling Organizmalara Karşı Dayanıklılığı. Mersin: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Grubu.
 • Boynukalın, A.R., “Çağdaş Sanatta Doğanın Metaforik Dönüşümü”, İdil Dergisi, 2017, 6(32).
 • Boztunalı, Z. ve Başbuğ, F. (2017). Paul Cezanne’nin Sanatında Doğa Çözümlemeleri. Sanat Eğitimi Dergisi, 5(2).
 • Deboosere, C. (2016). Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır...EX-LIBRIST-Uluslararası Ekslibris Dergisi, 2(3), 50-56.
 • Ertemli, M. (2011). Ahşap Deniz Araçlarında Koruyucular ve Ortamın Durabiliteye Etkisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Ertemli, M. (21.12.2018). “Denizel Soyutlamalar Başlıklı Kişisel Resim Sergisi Üzerine” konulu görüşme. Yer: İstanbul
 • Friedman, M. (1995). Visions Of America Landscape as Metaphor in the Art of American Artist. Published by the Denver Art Museum and The Columbus Museum of Art.
 • Gönülal, Ö. (2014). Soyut Resimden Soyut Fotoğrafa... Akdeniz Sanat Dergisi 1(1). 1-12.
 • Görgülü, E, Odabaş, O. (2018). Fotoğraf Resim ve Yeniden Üretim İlişkisi Bağlamında American Gothic. Akdeniz Sanat Dergisi, 12 (22), 71-81.
 • İmançer, A. (2004). Fotoğraf Sanat İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(1), 105-114.
 • Kotan, S. (2015). Günümüz Sanatında Fotoğraf-Resim İlişkisi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kırlı, L. (2010). Organotin Pollution in The Marine Environment. Gazi University Journal of Science, 18(3), 517-528.
 • Oğurtanı, Z. (2014). Fotoğrafik Soyutlama ve Resimle Etkileşimi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, A. B. (1996). Fotoğrafik Dil Yetisinin Evrimi Bağlamında Müdahale Sorunsalı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul.
 • URL-1 : https://www.claude-monet.com/rouen-cathedral.jsp (Erişim Tarihi: 28.12.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Handan ÖZSIRKINTI KASAP Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2998-3229
Türkiye


Anday TÜRKMEN>
ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY
0000-0001-5922-1236
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 22 Aralık 2018
Kabul Tarihi 30 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özsırkıntı Kasap, H. & Türkmen, A. (2018). Fotoğrafın Resim Sanatında Temsil Edilmesi Üzerine Bir İnceleme: Müge Ertemli’nin “Denizel Soyutlamalar” Başlıklı Kişisel Resim Sergisi . Modular Journal , 1 (1) , 13-21 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/42542/514642