Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mekân Tasarımında Sınır Öğelerinin Görselliğe Katkısı: Düşey Yüzeylerin Estetiği

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 49 - 64, 31.12.2018

Öz

Sınır elemanlarıyla tanımlanan bir boşluk olan mekânda, düşey yüzeyler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bazı durumlarda taşıyıcılık özelliğini kaybetmesine rağmen, sınırlandırma özelliğini korumuş ve mekânda görsel etkiyi sağlayan en önemli öğelerden biri olarak karşımıza çıkmıştır. 

Mekân, sadece kullanıcının fizyolojik gereksinimini karşılayan sınırlandırılmış bir boşluk olarak tanımlanamaz, mekânlar aynı zamanda kullanıcının psikolojisini de etkileyen ve çok çeşitli öğelerden oluşan önemli bileşenlerdir. İnsanın zamanının büyük kısmını geçirdiği, fizyolojik ve psikolojik gereksinmelerinin karşılandığı yaşam alanları olan mekânları oluşturan sınır öğeleri içinde, oluşturulmak istenen görsel algıyı en kolay ve en etkili bir biçimde sağlayan en önemli öğe olan düşey sınırlayıcıların çok çeşitli biçimlerde oluşturulmasıyla, çeşitli anlamlar içeren,  sayısız miktarda farklı görsel düzenler ortaya çıkarılabilmektedir. 

Kaynakça

 • Aksugür E.(1976), Renk Çeşitlerinin, Spektral özellikleri Ayrı İki Işık Kaynağı Altında, Mekânın Algılanan Büyüklüğüne Etkisi, Doktora tezi, İTÜ, İstanbul.
 • Ataç İ.(1990), Mekân Kavramının Tipolojik Olarak İrdelenmesi, Tasarım Dergisi, No:5, İstanbul.
 • Aydınlı S. (1986), Mekânsal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model, Doktora tezi,
 • Bachelard B. (1996), Mekânın Poetikası, Kesit Yayıncılık, İstanbul
 • Becer, E. (2002) İletişim ve Grafik Tasarım, 3. Baskı, Dost Kitabevi, Ankara.
 • Ching, F. D. K., 2002. Mimarlık, Biçim, Mekan Ve Düzen, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Çakır H. (1997), Çocukların algılamasında etkili olan mimari parametrelerin belirlenmesi, YL tezi, İTÜ, İstanbul
 • Çakmaklı, D. (ı992), Bina-Kentsel Çevre İlişkisi, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul
 • Demirkaya, H. (1999), Mekân Kavramının Tarihsel Süreç İçinde İncelenmesi Ve Günümüzde Mekân Anlayışı, YL Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Günal, B. (2006). İnsan-Mekân İletişim Modeli Bağlamında Konutta Psiko-Sosyal Kalitenin İrdelenmesi, Doktora Tezi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülmez G. (1996), Boşluk Kavramı ve Mimari Tasarımdaki Yeri, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • İzgi, U. (1999), Mimarlıkta Süreç, Kavramlar-İlişkiler, YEM Yayınları, İstanbul.
 • Meiss, P. (1991). Elements of Architecture, E&Fn Spon; Switzerland.
 • Özcan B. (2003), Mekânın İçinde ve Dışında Olmanın Fenomenolojisi, YL Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Roth, Leland M., (2002), Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
 • Ünver E., (2007) Mekanın Düşey Bileşeni Duvarın Zaman ve Teknolojiye Bağlı Olarak Gelişimi ve Dönüşümü, YL tezi, İTÜ, İstanbul
 • Resim Kaynakları
 • Resim 1. Ching, F. D. K., 2002. Mimarlık, Biçim, Mekan Ve Düzen, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Resim 2. URL-1 https://fengshuinexus.com/blog/feng-shui-benefits-advantages/
 • Resim 3. URL-1 https://www.farnsworthhouse.org/ Resim4. URL-1http://progressivereactionary.blogspot.com/2006/08/sanaa-in-toledo.html
 • Resim 5. URL-1 https://inhabitat.com/le-corbusiers-iconic-ronchamp-chapel-damaged-beyondrepair-by-vandals/le-corbusier-chapel-of-ronchamp-church-modern-international-stylearchitecture-damaged-vandalized-destroyed-painted-glass-window-broken/
 • Resim 6. URL-1 https://thespaces.com/brutalist-house-icelands-first-female-architect-hitsmarket/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Müge ERTEMLİ> (Sorumlu Yazar)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 4 Aralık 2018
Kabul Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ertemli, M. (2018). Mekân Tasarımında Sınır Öğelerinin Görselliğe Katkısı: Düşey Yüzeylerin Estetiği . Modular Journal , 1 (1) , 49-64 . Retrieved from http://modular.gedik.edu.tr/tr/pub/issue/42542/514623