Research Article
BibTex RIS Cite

Bir Organizma Olarak Odunpazarı Modern Müze: Bağlamsal Mekanik Üzerine

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 107 - 120, 27.12.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1331936

Abstract

Bu çalışmanın konusu; tasarımcısı tarafından ‘yaşayan bir bina’ olarak tanımlanan Odunpazarı Modern Müze’nin (OMM) canlılığının sorgulanması ve araştırılmasıdır. Bir canlıya benzetilen yapıya bu niteliği kazandıran unsur, dinamik olarak bağlamsal verilerin aktarımını sağlayan kabuktur. OMM’nin canlı nitelikli kabuk katmanı, yaşam benzetmesine dayanarak biyolojideki epitel doku ile ilişkilendirilmiştir. Böylece hem bir organizmanın canlılığını sağlayan etmenlerin OMM aracılığıyla mimarlıktaki yerine ulaşmak hem de iki farklı alan arasında benzeşim kurularak yeni araştırma alanlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Sonuçta, yapı kabuğunun bağlamsal ve fiziksel verilerle sağladığı etki-tepki hareketi ve dokunun aktif aktarım hareketleri, dinamizm ve bağlam kavramlarında kesişmiştir. Ayrıca, dokunun aksiyonlarını karşılayan mekanik ifadesi de mimariye aktarılarak sentezlenmiş ve ‘bağlamsal mekanik’ kavramı ile değerlendirme sonuçlandırılmıştır. Literatürden ve mimari örneklerden de faydalanılarak ‘bağlamsal mekanik’ çeşitli kavramlarla beslenmiştir. Böylece iki olgunun da bağlamsal mekaniği, OMM kabuğu ve epitel doku analojisi dışında metaforik bir anlam yüklenerek kurulmuştur. OMM’nin kesitleri ve fotoğrafları ile bağlamsal mekanik üzerinden analiz edilmesi ile çalışma sonlandırılmıştır.

References

 • AJN. (t.y.). Arab World Institute (AWI). Erişim tarihi: 05 Aralık 2023, http://www.jeannouvel.com/en/projects/institut-du-monde-arabe-ima/
 • Arkitektüel. (t.y.). Santralistanbul. Erişim tarihi: 05 Aralık 2023, https://www.arkitektuel.com/santralistanbul/
 • Bilgiç, B. (2019, 23 Ağustos). Odunpazarı’nın karakterinin OMM’da yeniden canlandırılması fikri hoşumuza gitti. Arkitera. https://www.arkitera.com/soylesi/odunpazarinin-karakterinin-ommda-yeniden-canlandirilmasi-fikri-hosumuza-gitti/
 • Cleveland Clinic (t.y.). Epithelium. Erişim tarihi: 12 Ekim 2023, https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22062-epithelium
 • Conzatti, A. (2020). The biological metaphor: Skin-facade analogy and biomimetic architecture, The City and the Skin, 196-207.
 • EAA. (t.y.). Santralistanbul Contemporary Arts Museum. Erişim tarihi: 05 Aralık 2023, https://emrearolat.com/project/santralistanbul-contemporary-arts-museum/
 • Eşrefoğlu, M. (2009) Genel histoloji. Medipres.
 • Gonzalez, M. F. (2019, 10 Eylül). Odunpazari Modern Art Museum / Kengo Kuma & Associates. ArchDaily. https://www.archdaily.com/924542/odunpazari-modern-art-museum-kengo-kuma-and-associates?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
 • Guillot, C. & Lecuit, T. (2013). Mechanics of epithelial tissue homeostasis and morphogenesis, Science, 340, 1185-1189.
 • Gür, N. V. & Aygün, M. (2008). Mimaride sürdürülebilirlik kapsamında değişken yapı kabukları için bir tasarım destek sistemi, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 7(1), 74-82.
 • Junqueira, L. C. & Carneiro, J. (2006) Temel histoloji (Çev. Y. Aytekin & S. Solakoğlu). Nobel Tıp Kitabevleri.
 • KKAA. (t.y.). The Odunpazari Modern Art Museum. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2023, https://kkaa.co.jp/en/project/the-odunpazari-modern-art-museum/
 • Kuma, K. & Ikeguchi, Y. (2020). Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi ile Odunpazarı Modern Müze üzerine. Arredamento, (339), 34-37.
 • Merdim, E. (2019, 9 Eylül). Kengo Kuma and Associates tasarımı Odunpazarı Modern Müze açıldı. Arkitera. https://www.arkitera.com/haber/kengo-kuma-and-associates-odunpazari-modern-muze-acildi/
 • Oxford University Press (t.y.). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 14 Ekim 2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
 • Pavka, E. (2010, 25 Kasım). AD Classics: Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind. Archdaily. https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
 • Polat, E. (2020). Son dönem kültür & sanat yapılarının ikonik değerleri ışığında Kengo Kuma ve Odunpazarı Modern Müze’nin değerlendirmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Studio Libeskind. (t.y.). Jewish Museum Berlin. Erişim tarihi: 05.12.2023, https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/
 • Vincent, J. F. V., Bogatyreva, O. A., Bogatyreva, N. R., Bowyer, A. & Pahl, A. (2006). Biomimetics: its practice and theory. Journal of the Royal Society Interface, 3, 471-482.
 • Winstanley, T. (2011, 2 Ekim). AD Classics: Institut du Monde Arabe / Enrique Jan + Jean Nouvel + Architecture-Studio. Archdaily. https://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel

Odunpazarı Modern Museum as an Organism: On Contextual Mechanics

Year 2023, Volume: 6 Issue: 2, 107 - 120, 27.12.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1331936

Abstract

The subject of this study is to question and investigate the vitality of Odunpazarı Modern Museum (OMM), which is defined as a 'living building' by its designer. The element that gives this quality to the building, which is likened to a living being, is the shell that dynamically transmits contextual data. Based on the analogy of life, the living shell layer of OMM is associated with epithelial tissue in biology. Thus, it is aimed both to reach the place of the factors that provide the vitality of an organism in architecture through OMM and to contribute to new research areas by establishing an analogy between two different fields. As a result, the action-response movement provided by the building envelope with contextual and physical data and the active transfer movements of the tissue intersected in the concepts of dynamism and context. In addition, the mechanical expression that meets the actions of the texture was synthesized by transferring it to the architecture and the evaluation was concluded with the concept of 'contextual mechanics'. By making use of literature and architectural examples, 'contextual mechanics' was fed with various concepts. Thus, the contextual mechanics of both phenomena were established by attributing a metaphorical meaning other than the analogy of the OMM shell and epithelial tissue. The study was concluded by analyzing the OMM through its sections and photographs and contextual mechanics.

References

 • AJN. (t.y.). Arab World Institute (AWI). Erişim tarihi: 05 Aralık 2023, http://www.jeannouvel.com/en/projects/institut-du-monde-arabe-ima/
 • Arkitektüel. (t.y.). Santralistanbul. Erişim tarihi: 05 Aralık 2023, https://www.arkitektuel.com/santralistanbul/
 • Bilgiç, B. (2019, 23 Ağustos). Odunpazarı’nın karakterinin OMM’da yeniden canlandırılması fikri hoşumuza gitti. Arkitera. https://www.arkitera.com/soylesi/odunpazarinin-karakterinin-ommda-yeniden-canlandirilmasi-fikri-hosumuza-gitti/
 • Cleveland Clinic (t.y.). Epithelium. Erişim tarihi: 12 Ekim 2023, https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22062-epithelium
 • Conzatti, A. (2020). The biological metaphor: Skin-facade analogy and biomimetic architecture, The City and the Skin, 196-207.
 • EAA. (t.y.). Santralistanbul Contemporary Arts Museum. Erişim tarihi: 05 Aralık 2023, https://emrearolat.com/project/santralistanbul-contemporary-arts-museum/
 • Eşrefoğlu, M. (2009) Genel histoloji. Medipres.
 • Gonzalez, M. F. (2019, 10 Eylül). Odunpazari Modern Art Museum / Kengo Kuma & Associates. ArchDaily. https://www.archdaily.com/924542/odunpazari-modern-art-museum-kengo-kuma-and-associates?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
 • Guillot, C. & Lecuit, T. (2013). Mechanics of epithelial tissue homeostasis and morphogenesis, Science, 340, 1185-1189.
 • Gür, N. V. & Aygün, M. (2008). Mimaride sürdürülebilirlik kapsamında değişken yapı kabukları için bir tasarım destek sistemi, Mimarlık, Planlama, Tasarım, 7(1), 74-82.
 • Junqueira, L. C. & Carneiro, J. (2006) Temel histoloji (Çev. Y. Aytekin & S. Solakoğlu). Nobel Tıp Kitabevleri.
 • KKAA. (t.y.). The Odunpazari Modern Art Museum. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2023, https://kkaa.co.jp/en/project/the-odunpazari-modern-art-museum/
 • Kuma, K. & Ikeguchi, Y. (2020). Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi ile Odunpazarı Modern Müze üzerine. Arredamento, (339), 34-37.
 • Merdim, E. (2019, 9 Eylül). Kengo Kuma and Associates tasarımı Odunpazarı Modern Müze açıldı. Arkitera. https://www.arkitera.com/haber/kengo-kuma-and-associates-odunpazari-modern-muze-acildi/
 • Oxford University Press (t.y.). Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 14 Ekim 2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
 • Pavka, E. (2010, 25 Kasım). AD Classics: Jewish Museum, Berlin / Studio Libeskind. Archdaily. https://www.archdaily.com/91273/ad-classics-jewish-museum-berlin-daniel-libeskind
 • Polat, E. (2020). Son dönem kültür & sanat yapılarının ikonik değerleri ışığında Kengo Kuma ve Odunpazarı Modern Müze’nin değerlendirmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Studio Libeskind. (t.y.). Jewish Museum Berlin. Erişim tarihi: 05.12.2023, https://libeskind.com/work/jewish-museum-berlin/
 • Vincent, J. F. V., Bogatyreva, O. A., Bogatyreva, N. R., Bowyer, A. & Pahl, A. (2006). Biomimetics: its practice and theory. Journal of the Royal Society Interface, 3, 471-482.
 • Winstanley, T. (2011, 2 Ekim). AD Classics: Institut du Monde Arabe / Enrique Jan + Jean Nouvel + Architecture-Studio. Archdaily. https://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architectural Design, Architecture (Other)
Journal Section Research Article
Authors

Hatice Emel Karabıyık Özkesek 0000-0001-9346-1698

Publication Date December 27, 2023
Submission Date July 24, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Karabıyık Özkesek, H. E. (2023). Bir Organizma Olarak Odunpazarı Modern Müze: Bağlamsal Mekanik Üzerine. Modular Journal, 6(2), 107-120. https://doi.org/10.59389/modular.1331936