Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Solar and Shadow Analyses with Building Information Modeling (BIM) within the Scope of Sustainability: The Example of House ‘A’

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 17, 23.06.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1194823

Abstract

The increasing interest in the concept of sustainability in recent years has brought about rapid developments and changes in the architecture sector. Along with these changes, the rapid development products intended sustainable construction which have been developed to create sustainable architectural projects by making regulations and implementing these projects, encourages the use of Building Information Modeling (BIM) in the design and construction stages. BIM technology, in addition to design and visualization, has started to take place at the center of the sustainable building production process due to the needs for every stage from performance analysis to the usage process. In this study, solar and shadow analyses were performed in the Revit program on the sample of the selected ‘A’ Residence (2010). The results of the analysis were obtained graphically through the Insight 360 program; analysis and inferences were made for the examined building by evaluating based on graphical data. The aim of this study is to evaluate the sustainability dimension of both newly designed and existing structure and the research will guide such studies. The findings show that BIM enables ‘sustainable and high energy performance’ structures to be obtained when used for the intended purpose.

References

 • Akkoyunlu, T. (2015). Kentsel dönüşüm projeleri için bım uygulama planı önerisi (Yayın No. 419064). [Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Altınoluk Arşivi. (2015). Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK.
 • Cohen, J. (2010). Integrated project delivery: Case studies. American Institute of Architects (AIA) California Council.
 • Kibert, C. J. (2005). Sustainable construction: Green building design and delivery. John Wiley & Sons, Inc.
 • Değirmenci, N. G. (2021). Çevresel sürdürülebilirlik bağlamında mevcut konut tasarımlarının incelenmesi ve bir model önerisi; Malatya ili örneği (Yayın no. 677170). [Yüksek Lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Kymmel, W. (2008). Building information modeling: Planning and managing construction projects with 4D CAD and simulations. McGraw-Hill Education.
 • Landman, M. (1999). Breaking through the barriers of sustainable building: insight from building professionals on government initiatives to promote environmentally sound practices. [Master’s dissertation, Tufts University]. Google Scholar.
 • Lechner, N. (2015). Heating, cooling, lighting: Sustainable design methods for architects. John Wiley & Sons, Inc.
 • Riley, D., Magent, C., & Horman, M. (2004). Sustainable metrics: A design process model for high performance buildings. In Proceedings of the CIB World Building Congress (pp. 2-7). CIB (Netherlands).
 • Talu, E. G. (2020). Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: “A” konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar (Yayın no. 619075). [Yüksek Lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.

Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapı Enformasyon Modelleme (BIM) ile Güneş ve Gölge Analizleri: ‘A’ Konutu Örneği

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 17, 23.06.2023
https://doi.org/10.59389/modular.1194823

Abstract

Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramına olan ilginin artması, mimarlık sektöründe hızlı gelişme ve değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bu değişimlerle birlikte düzenlemeler yapılarak sürdürülebilir mimari projeler oluşturmak ve bu projeleri uygulamak üzere gelişen sürdürülebilir yapıma yönelik ürünlerin son yıllardaki hızlı gelişimi, tasarım ve yapım aşamalarında Yapı Enformasyon Modelleme (BIM) kullanımını teşvik etmektedir. BIM teknolojisi, tasarım ve görselleştirmenin yanında, performans analizinden kullanım sürecine kadar olan her aşamaya yönelik ihtiyaçlardan dolayı, sürdürülebilir bina üretim sürecinin merkezinde yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada, seçilen ‘A’ Konutu (2010) örneği üzerinden Revit programında güneş ve gölge analizleri yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları Insight 360 programı üzerinden grafiksel olarak elde edilmiş; grafiklerden alınan veriler değerlendirilerek incelenen binaya yönelik çözümleme ve çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma kapsamında, yeni tasarlanacak ve mevcut yapılar üzerinde yapılan analizlerle yapıların sürdürülebilirlik boyutunun değerlendirilebilmesi ve araştırmanın bu tür çalışmalara yol göstermesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, BIM’in bu amaçla kullanıldığında ‘sürdürülebilir ve enerji performansı yüksek’ yapıların elde edilebilmesine olanak tanıdığını göstermektedir.

References

 • Akkoyunlu, T. (2015). Kentsel dönüşüm projeleri için bım uygulama planı önerisi (Yayın No. 419064). [Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Altınoluk Arşivi. (2015). Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK.
 • Cohen, J. (2010). Integrated project delivery: Case studies. American Institute of Architects (AIA) California Council.
 • Kibert, C. J. (2005). Sustainable construction: Green building design and delivery. John Wiley & Sons, Inc.
 • Değirmenci, N. G. (2021). Çevresel sürdürülebilirlik bağlamında mevcut konut tasarımlarının incelenmesi ve bir model önerisi; Malatya ili örneği (Yayın no. 677170). [Yüksek Lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.
 • Kymmel, W. (2008). Building information modeling: Planning and managing construction projects with 4D CAD and simulations. McGraw-Hill Education.
 • Landman, M. (1999). Breaking through the barriers of sustainable building: insight from building professionals on government initiatives to promote environmentally sound practices. [Master’s dissertation, Tufts University]. Google Scholar.
 • Lechner, N. (2015). Heating, cooling, lighting: Sustainable design methods for architects. John Wiley & Sons, Inc.
 • Riley, D., Magent, C., & Horman, M. (2004). Sustainable metrics: A design process model for high performance buildings. In Proceedings of the CIB World Building Congress (pp. 2-7). CIB (Netherlands).
 • Talu, E. G. (2020). Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modelleme: “A” konutu örneği üzerinden çözümleme ve çıkarımlar (Yayın no. 619075). [Yüksek Lisans tezi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Architecture
Journal Section Research Article
Authors

Esra Gözde TALU
It is not affiliated with an institution
0000-0001-8828-5765
Türkiye


Ülkü ALTINOLUK
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7679-8405
Türkiye

Publication Date June 23, 2023
Submission Date October 27, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
TALU, E. G., & ALTINOLUK, Ü. (2023). Sürdürülebilirlik Kapsamında Yapı Enformasyon Modelleme (BIM) ile Güneş ve Gölge Analizleri: ‘A’ Konutu Örneği. Modular Journal, 6(1), 1-17. https://doi.org/10.59389/modular.1194823